Novice

Spremljajte naše novice
26. oktober 2017

Svet NAKVIS-a je DOBA Fakulteti podaljšal akreditacijo za pet let in šestim študijskim programom za nedoločen čas

Podaljšanje akreditacije za online študij pomeni priznanje odličnosti in hkrati odgovornost fakultete do študentov, diplomatov, delodajalcev, zaposlenih in vseh, ki soustvarjajo uspešno zgodbo fakultete.

Na nobenem od področij, ki so bila predmet presoje kakovosti: organizacija in izvedba izobraževanja, vpetost v okolje, delovanje visokošolskega zavoda, kadri, študenti, materialne razmere in zagotavljanje kakovosti  skupina zunanjih strokovnjakov ni ugotovila neskladij.

DOBA Fakulteta je ponovno potrdila, da sodi med visoko kakovostne visokošolske inštitucije in je z lastnim razvojnim in raziskovalnim delom vodilna na področju online študija v Sloveniji, kar je v preteklosti potrdila tudi z mednarodno akreditacijo. Z nenehnim in sistematičnim zagotavljanjem in izboljševanjem kakovosti na vseh področjih, s spodbujanjem kulture kakovosti in odličnostjo delovanja, fleksibilnostjo, stalnim inoviranjem in usvajanjem novih izzivov ustvarjamo nove priložnosti za vse, ki želijo biti uspešni tako v poslovnem svetu kot v osebnem življenju.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo