Novice

Spremljajte naše novice
10. april 2018

Učiteljica DOBA Fakultete na izmenjavi v Franciji

Mednarodno sodelovanje je pomemben del delovanja DOBA Fakultete in Erasmus mobilnosti močno prispevajo k širjenje naše prepoznavnosti, izmenjavi dobrih praks in nenehnemu razvoju našega online študija.

Tanja Ostrman Renault, predavateljica DOBA fakultete, ki se ponaša s kar dvema mednarodnima akreditacijama online študija,  v tem študijskem letu predava pri predmetu Poslovno komuniciranje in interkulturni dialog, hkrati pa je mentorica pri predmetu Uvod v turizem in gostoljubje. V marcu se je udeležila izmenjave v okviru Erasmus mobilnosti za zaposlene in učitelje. »Bila sem v Lycée Professionnel J.B. d'Allard, v mestu Montbrison v Franciji. Vsak dan smo pričeli okoli 8. ure zjutraj. Najprej smo si ogledali njihovo šolo, dijakinje so naju vodile in predstavljale razrede, opisovale dejavnosti, ki potekajo v šoli, in vrsto drugih stvari, ki zadevajo vsakdanje življenje v njihovi šoli. Ogledali smo si še druge šole, ki so na nivoju srednjega in visokega izobraževanja, Seniorland ali skupnost za starejše občane, termalno-terapevtski kompleks in mesto Montbrison.«

Ga. Ostrman Renault je predstavila tudi Slovenijo, ki so jo nekateri že poznali, saj je mesto Montbrison pobrateno s slovenskim mestom Sežana. »Srečanje s predstavniki komiteja pobratenih mest je bilo zelo zanimivo, ker je bila večina članov že večkrat ali pa vsaj enkrat v Sloveniji, saj ne obiščejo samo Sežane marveč širšo regijo. Zelo zanimivo je bilo videti, kako v Franciji deluje institut pobratenih mest.«

Cilj takšnih obiskov je tudi navezovanje stikov in vzpostavljanje dogovorov za nadaljnje sodelovanje. »Prepričana sem, da sem dobro predstavila skupino DOBA in predvsem DOBA Fakulteto, saj so bila vprašanja, ki so jih postavljali, zelo konkretna, prav tako pa so se pozitivno odzivali na predloge morebitnega sodelovanja« je povedala Dobina predavateljica online študija.

Ključen del Erasmus mobilnosti na DOBA Fakulteti pa je namenjen prav študentom. Njihove vtise iz mobilnost si lahko preberete tukaj: https://www.fakulteta.doba.si/o-fakulteti/mednarodno-sodelovanje/mobilnost-studentov-in-uciteljev/vtisi-studentov

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo