Novice

Spremljajte naše novice
07. julij 2020

Uspešno smo zaključili 6-mesečni micro master program

Micro master program Entrepreneurship ecosystem and innovative strategies je uspešno zaključilo 81 udeležencev, od tega 24 udeležencev v sklopu DOBA Fakultete. Zagotovo je bil vrhunec programa zaključni del, v katerem so v 8 tednih pripravili, predstavili ter zagovarjali capstone projekte, v katerih so na podlagi temeljitih analiz ob uporabi raznolikih orodij strateške analize (GAP analiza, MOF, RECoIL, PEST-EL, Porterjeva analiza 5 sil konkurenčnosti, SWOT, TOWS matrika, BCG matrika, Ansoffova matrika) pripravili strategije nadaljnje rasti za start-up podjetja in za obstoječa podjetja.

8 timov je predstavilo capstone projekte za start-up podjetja: Smart Shark Robotics, Fairy goods, Hobby platform, Empathy Kindergarten, Miret, Vigor- service for seniors, Blossom House, Envision Solar in 8 timov je pripravilo capstone projekte za obstoječa podjetja: Inditex, Podravka, Pfizer, Netflix, Asana, Ceconomy, Earth Beat , Kron.

​Udeleženci so z uspešnim zaključkom programa pridobili nova znanja, utrdili obstoječa znanja na področju podjetništva in inovativnosti, razvili svoje sposobnosti za timsko delo v mednarodnem, medkulturnem okolju ter pridobili 20 ECTS, ki jih lahko 'vnovčijo' pri nadaljnjem študiju oz. v okviru vseživljenjskega izobraževanja.

Jeseni začnemo izvajati drugi micro master program Digital communication and marketing, ki se ga bo v sklopu DOBA Fakultete udeležilo kar 75 udeležencev (iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Črne gore).

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo