Novice

Spremljajte naše novice
08. julij 2024

Uspešno zaključujemo študijsko leto

Na DOBA Fakulteti je v desetih študijskih programih letos študiralo več kot dva tisoč študentov iz 46. držav sveta.

Ob zaključku študijskega leta smo tudi letos študente povabili k izpolnjevanju ankete ob zaključku študija, v kateri so študentje na 7-stopenjski lestvici ocenjevali posamezne vidike izvajanja programa v tem študijskem letu, in sicer: 

 • Praktičnost in uporabnost znanj 6,1/7
 • Aktualnost in sodobnost vsebin 6,2/7
 • Virtualno učno okolje Blackboard Learn Ultra in druga orodja 6,3/7
 • Informiranje, svetovanje in podpora akademske svetovalke 6,2/7
 • Podpora službe za študentske zadeve (referat) 6,2/7
 • Tehnična podpora 6,2/7
 • Knjižnica 6,1/7
 • Interni portal moja.DOBA 6,4/7
 • Obštudijske dejavnosti (konference, webinarji Kariernega in Kompetenčnega centra, psihološko svetovanje in coaching za študente, karierno svetovanje itd.) 6,1/7

V anketi so študentje ocenjevali tudi koristnost pridobljenih kompetenc po programih. Področja, kjer so študenti razvili in dobili največ (po programih):

Menedžment v sodobnem poslovanju

 • Inovativnost, samostojnost in odgovornost pri lastnem odločanju in delovanju.
 • Projektno in timsko delo.
 • Poznavanje sodobnih trendov v poslovnem okolju.

Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi

 • Sposobnost analize in reševanja konkretnih delovnih nalog in problemov s področja marketinga.
 • Umeščanje novih informacij in interpretacij v kontekst razvoja marketinške stroke in medijskega komuniciranja.
 • Strateško in taktično odločanje pri načrtovanju medijev.

Menedžment v sociali in izobraževanju – SMER SOCIALA

 • Empatičnost in komunikacijska odprtost.
 • Poznavanje organiziranja, načrtovanja in menedžmenta na področju socialnih dejavnosti.
 • Sposobnost sodelovanja, povezovanja z različnimi deležniki, na regionalni, lokalni in mednarodni ravni.

Menedžment v sociali in izobraževanju – SMER IZOBRAŽEVANJE

 • Načrtovanje, organiziranje in menedžment izobraževanja glede na potrebe ciljnih skupin, izobraževalnega konteksta in potrebe trga.
 • Razumevanje širšega pomena vseživljenjskega izobraževanja ter zmožnost širjenja te naravnanosti
 • Pozitiven odnos do učenja.

Uporabna psihologija

 • Samospoznavanje, samokritičnost
 • Sposobnost komuniciranja in strokovna kritičnost.
 • Razumevanje pomena psihologije in psiholoških znanj za zagotavljanje višje kakovosti življenja

Mednarodno inovativno poslovanje (mag)

 • Kreativno spopadanje z izzivi inoviranja z uporabo metod za ustvarjalno razmišljanje.
 • Uporaba interdisciplinarnih pristopov in analize pri reševanju konkretnih problemov.
 • Kreativno spopadanje z izzivi inoviranja z uporabo metod za ustvarjalno razmišljanje.

Marketing in prodaja (mag)

 • Uporaba informacijske tehnologije za potrebe strateškega odločanja, izvajanja in evalviranja marketinških in prodajnih aktivnosti.
 • Uporaba inovativnih metod in tehnik za ustvarjalno razmišljanje.
 • Načrtovanje, vodenje in evalviranje procesov

Menedžment pametnih mest (mag)

 • Poznavanje in celostno razumevanje koncepta pametnih mest.
 • Vodenje razvojnih procesov na različnih ravneh, od projektnega dela do vodenja organizacij.
 • Razumevanje zakonitosti urbanega okolja za celosten pristop pri oblikovanju politik.

Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju SMER SOCIALA (mag)

 • Vodenje in sodelovanje v multidisciplinarnih timih.
 • Uvajanje inovacij na področju poslovanja, organiziranja, načrtovanja in menedžmenta socialnih dejavnosti.
 • Uporaba raziskovalnih metod, postopkov in orodij. 

Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju SMER IZOBRAŽEVANJE (mag)

 • Sposobnost uporabe znanj in spretnosti s področja poslovanja in menedžmenta inovativnega vseživljenjskega izobraževanja v praksi.
 • Samostojno organiziranje in menedžment izobraževalnih programov ter vodenje izobraževalnih organizacij.
 • Razumevanje širšega konteksta izobraževanja za kakovost življenja ter sposobnost kritične analize.

Psihologija (mag)

 • Sposobnost kritične presoje in uporabe inovativnih pristopov.
 • Poglobitev temeljnih psiholoških znanj in povezovanje z drugimi vedami.
 • Obvladovanje zahtevnejših psiholoških konceptov z uporabo sodobnih pristopov.

Izbrali smo nekaj najpogostejših odgovorov (bilo jih je več kot 1000) na vprašanje: Kaj vas je pri študiju najbolj navdušilo? 

 • Aktualnost vsebin pri predmetih, zanimiva in uporabna predavanja
 • Angažiranost in ažurnost nekaterih profesorjev, kar zelo pozitivno vpliva na študenta in njegovo željo po uspehu.
 • Celotna zasnova online študija me je pozitivno presenetila. Snov je zanimiva in praktična, prav tako je dobro zasnovano tismko delo.
 • Da je med gradivom bilo več videoposnetkov, saj sem slušni ter vizualni tip in mi je to zelo koristilo pri učenju.
 • Dejstvo, da so vsi zaposleni zelo aktivni in radi priskočijo na pomoč, ko jo potrebujemo.
 • Dobra organiziranost, preglednost učnega okolja in zanimiva tematika.
 • Dostopnost mentorjev in nosilcev predmetov. Dejstvo, da se lahko nanje zaneseš 24/7.
 • Fleksibilnost študija
 • Gostujoča predavanja, dostopnost vsebin
 • Možnost opravljanja sprotnega dela.
 • Odlična podpora in hitra odzivnost mentorjev in profesorjev
 • Praktična naravnanost predmetov
 • Timsko delo in novodobni pristopi
 • To, da sem spoznal nove prijatelje in pridobil uporabna znanja
 • Gostujoča predavanja so bila izjemno poučna in zanimiva, saj so nam predstavila aktualne trende in smernice v organizaciji.
 • Odlična študijska izkušnja, ki zagotovo pozitivno vpliva na spremembe v življenju in karieri. 

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli