Novice

Spremljajte naše novice
05. december 2018

Uspešnost fakultete se meri z uspešnostjo diplomantov

Anketiranje diplomantov je eno izmed ključnih orodij pridobivanja informacij o uspešnosti naših diplomantov na trgu dela in pridobivanju informacij o ustreznosti in uporabnosti znanj in kompetenc, ki so jih med e-študijem na pridobili oziroma razvili.

Na DOBA Fakulteti je do danes diplomiralo že 3773 diplomantov in 447 magistrov. Rezultati so dobri, saj diplomanti visoko ocenjujejo koristnost pridobljenih znanj in kompetenc za njihovo uspešno delovanje v poslovnem svetu.

K anketiranju smo povabili podjetja, za katera vemo, da so njihovi zaposleni diplomirali na DOBA Fakulteti v zadnjem letu. Od vseh, ki so se odzvali, je 51 % podjetij iz gospodarstva, 20 % mikro, 33 % manjših, 20 % srednje velikih in 27 % velikih.

Analiza podatkov                                                                                                                 

Kako ocenjujete koristnost znanj in kompetenc (od 1-7), ki so jih vaši zaposleni pridobili med e-študijem na DOBA Fakulteti. Ocena 7 je najvišja ocena.

Uspešnost diplomantov DOBA Fakultete

Kako vidite možnost napredovanja vaših zaposlenih po diplomi

Napredovanje diplomantov DOBA Fakultete

Katera so tista znanja in kompetence, ki so danes za vas najpomembnejša
Delodajalci so ocenjevali med šestimi kompetencami (prvi graf). Kar 93 % delodajalcev je na prva tri mesta izbralo:
1 Osebni razvoj za samoiniciativnost, pozitivno naravnanost in nenehno učenje
2 Podjetnost in vodenje
3 Strokovna znanja in kompetence

V uspešnih podjetjih cenijo nenehen razvoj  in izobraževanje vaših zaposlenih. Pri izbiri izobraževalne ponudbe pa so delodajalci seveda pazljivi, saj želijo izbrati najboljše zase in za svoje zaposlene. Še vedno je zaznati, da je ugled DOBA Fakultete nekoliko nižji, kot bi si želeli. Delodajalci ocenjujejo, da se bo to dvignili predvsem z večjo promocijo v širši javnosti, od reklam do pojavljanja na strokovnih dogodkih.

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo