Novice

Spremljajte naše novice
22. junij 2023

Vprašalnik za projekt baSE – Prepoznavanje potreb po znanjih, spretnostih in kompetencah zaposlenih v socialni ekonomiji

Z veseljem vam sporočamo, da je na voljo spletni vprašalnik za projekt baSE, ki se osredotoča na potrebe po znanjih, spretnostih in kompetencah zaposlenih v socialni ekonomiji. S tem vprašalnikom želimo opredeliti bistvena znanja, veščine in kompetence, ki so potrebne za uspešen zeleni prehod, digitalizacijo in spodbujanje vključevanja v sektorju socialne ekonomije.

Naš glavni cilj je pridobiti dragocen vpogled v potrebe po znanjih, spretnostih in kompetencah zaposlenih v socialni ekonomiji. Ta spoznanja bodo služila kot osnova za razvoj prilagojenih programov usposabljanja, ki bodo usklajeni z nenehno spreminjajočimi se zahtevami zelenega gospodarstva, digitalizacije in vključevanja.

Ta anketni vprašalnik je zadnji korak v obsežnem procesu, ki je obsegal poglobljeno raziskavo in posvetovanja s številnimi različnimi deležniki. V okviru projekta baSE smo sodelovali z različnimi deležniki, vključno z organizacijami socialne ekonomije, strokovnjaki in oblikovalci politik, da bi zagotovili celostno razumevanje potreb in izzivov tega sektorja.

Za zaposlene v socialni ekonomiji sodelovanje pri tem vprašalniku predstavlja pomembno priložnost, da se njihov glas sliši in da prispevajo k oblikovanju prihodnosti svoje panoge. Vprašalnik je zasnovan tako, da ga je mogoče izpolniti v 10 do 15 minutah, saj se zavedamo kako dragocen je čas udeležencev.

S sodelovanjem v tem delu raziskave bodo posamezniki igrali pomembno vlogo pri preoblikovanju sektorja socialne ekonomije. Njihova spoznanja bodo neposredno vplivala na razvoj prilagojenih pobud za usposabljanje, ki bodo obravnavale ugotovljene vrzeli v znanjih, spretnostih in kompetencah ter zaposlenim v tem sektorju omogočile uspeh v spreminjajočem se okolju trajnosti, digitalizacije in vključenosti.

Če želite izpolniti vprašalnik za projekt baSE, prosimo KLIKNITE TUKAJ.

Vprašalnik je na voljo v devetih jezikih.

Vse zaposlene v socialni ekonomiji vabimo, da izkoristijo to priložnost in prispevajo svoja dragocena spoznanja ter pomagajo tlakovati pot v bolj trajnostno in vključujočo prihodnost.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli