Novice

Spremljajte naše novice
21. september 2022

Zagovori diplomskih in magistrskih nalog v septembru

NA DOBA Fakulteti bodo v septembru 2022 diplomske in magistrske naloge zagovarjali naslednji študenti:

Zagovori zaključnih strokovnih nalog na DOBA Fakulteti

28. 9. 2022

Ura zagovora 

Študent/-ka

Naslov naloge

14.00-15.00

Šemrov Matej

ORGANIZACIJSKA KLIMA, ZADOVOLJSTVO IN ZAVZETOST ZAPOSLENIH V PODJETJU ČEVLJAR D.O.O. IN ČEVLJAR HR D.O.O.

30. 9. 2022

Ura zagovora 

Študent/-ka

Naslov naloge

09.00-10.00

Rusan Ivana

NEISKORIŠTENI POTENCIJALI RAZVOJA TURIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

11.00-12.00 Popović Milena VPLIV PANDEMIJE NA POSPEŠENO DIGTALIZACIJO V BANKI X
12.00-13.00 Matijević Davor HOTELSKI EKOTURIZAM ISTRE

 

Zagovori magistrskih nalog na DOBA Fakulteti


28. 9. 2022 - Virtual room 1

Ura zagovora 

Študent/-ka

Naslov magistrskega dela 

08.00-09.00

Marković Svetlana

CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA I DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI U STRATEGIJAMA  PROIZVODINIH PREDUZEĆA NA PRIMERU NIKKISO ACD, U POREDJENJU SA CRYOSTAR GROUP I AIR LIQUIDE

09.00-10.00

Gorkič Breda

»SLOVENIA GREEN ACCOMMODATION« – OKOLJSKI ZNAK ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ PONUDNIKOV TURISTIČNIH NASTANITEV

10.00-11.00

Jovanović Saša

ZNAČAJ ORGANIZACIONOG UČENJA I UPRAVLJANJA ZNANJEM ZA ODRŽIVO POSLOVANJE U OBLASTI REALIZACIJE GRAĐEVINSKIH PROJEKATA

11.00-12.00 Mikec Stjepan POVEZANOST ORGANIZACIJSKE KULTURE SA KREATIVNOŠĆU U HRVATSKIM MIKRO PODUZEĆIMA
12.00-13.00 Fabjan Gregor UČINKI COVID19 NA SLOVENSKO GOSPODARSTVO

 

28. 9. 2022 - Virtual room 2

Ura zagovora

Študent/-ka

Naslov magistrskega dela

08.00-09.00

Čavrag Tomašinec Aleksandra

ORGANIZACIJSKA KULTURA U OSNOVNOŠKOLSKIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

09.00-10.00 Mohorič Maruša IZZIVI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH IN IZVEDBE ŠTUDIJSKIH KROŽKOV V ČASU EPIDEMIJE COVID-19
10.00-11.00 Imperl Lucija ZASNOVA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA ZA RAZVOJ DIGITALNIH KOMPETENC UDELEŽENCEV  UNIVERZE ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE  (UTŽO)
11.00-12.00 Kuzman Jurij POTENCIAL »PAMETNIH UKREPOV« V SPODBUJANJU TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V OBČINI VOJNIK
12.00-13.00 Malić Darko INFORMACIJSKA REŠITEV ZA VEČJO PARTICIPACIJO KOT TEMELJ SODELOVANJA DRUŽBE V OBČINI DOMŽALE
13.00-14.00 Giosento Verovšek Silva ODLOČITVE POTROŠNIKOV NLB D.D. O ZADOLŽEVANJU – KAJ VPLIVA NA NJIHOVO ODLOČITEV O VRSTI KREDITA
14.00-15.00 Lutar Leon ZELENO JAVNO NAROČANJE NA PRIMERU JAVNE CESTNE RAZSVETLJAVE

 29. 9. 2022 - Virtual room 1

Ura zagovora

Študent/-ka

Naslov magistrskega dela

08.00-09.00

Ropret Andrej

VPLIV EPIDEMIJE COVIDA-19 NA DOSEG MEDIJEV V SLOVENIJI S POUDARKOM NA TRGOVSKEM CENTRU

09.00-10.00 Mitrović Karolina PLASIRANJE PROIZVODA OD HELJDE NA TRŽIŠTE SLAVONIJE I BARANJE
10.00-11.00 Rožman Ana MOTIVI ZA NAKUP KAVE IN ANALIZA PREPOZNAVNOSTI BLAGOVNIH ZNAMK KAVE V SLOVENIJI
11.00-12.00 Likar Albin KLJUČNI DEJAVNIKI ZA USTANOVITEV IN USPEŠNO TRŽENJE RAZPRŠENEGA HOTELA V DESTINACIJO KOČEVSKO
12.00-13.00 Fatur Gordana ZNAČILNOSTI DOBREGA PRODAJALCA
13.00-14.00 Kljun Neža Marianne RAZVOJ NOVEGA IZDELKA V PODJETJU SKY-TECH DOMES IN UVEDBA NA TRG
14.00-15.00 Ajhner Enna UTJECAJ INFLUENCERA NA POPULARNOST NAGRADNIH IGARA IZMEĐU INSTAGRAMA I FACEBOOKA
15.00-16.00 Rusjan Tina VPLIV DRUŽBENEGA OMREŽJA FACEBOOK NA MIŠLJENJE LJUDI V ČASU PANDEMIJE COVID-19 V SLOVENIJI
16.00-17.00 Ivanković Nikola MARKETING VIDEO IGARA ZA STARIJU POPULACIJU

29. 9. 2022 - Virtual room 2

Ura zagovora

Študent/-ka

Naslov magistrskega dela

08.00-09.00

Bešker Frane

ZNAČAJ CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA KROZ FORMALNE I NEFORMALNE EDUKACIJE NA RADNOM MJESTU

09.00-10.00 Fruk Sandra MOTIVACIJA I ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIKA U TURIZMU (HOTELIJERSTVO I UGOSTITELJSTVO) – USPOREDNA ANALIZA HRVATSKA I NJEMAČKA
10.00-11.00 Strikić Alda ORGANIZACIJSKA ODANOST I ANGAŽIRANOST ZAPOSLENIKA JEDNOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA
11.00-12.00 Fornažar Lina UTJECAJ ORGANIZACIJSKE KULTURE NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIKA U DJELATNOSTI OSIGURANJA ISTARSKE ŽUPANIJE
12.00-13.00 Štemberger Katja MEDOSEBNI ODNOSI IN REŠEVANJE KONFLIKTOV NA DELOVNEM MESTU
13.00-14.00 Burič Uroš VPLIV UPORABE MOBILNEGA TELEFONA NA KAKOVOST MEDOSEBNIH ODNOSOV
14.00-15.00 Harapin Molc Martina UTJECAJ INTERNE KOMUNIKACIJE NA MEĐULJUDSKE ODNOSE U TVRTKI
15.00-16.00 Talijančić Ivan MOTIVACIJA I IZAZOVI STARIJIH I NIŽE OBRAZOVANIH NEZAPOSLENIH ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
16.00-17.00 Bahun Tihana SPREMNOST MALIH I SREDNJIH TVRTKI U HRVATSKOJ ZA MEĐUNARODNIM RADNICIMA
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo