Novice

Spremljajte naše novice
08. september 2021

Zaključujemo raziskovalni projekt »Krepitev digitalnih kompetenc ranljivih skupin za izboljšanje zaposljivosti in višjo dodano vrednost na trgu dela«

Na DOBA Fakulteti uspešno zaključujemo dvoletni Ciljni raziskovalni projekt z naslovom »Krepitev digitalnih kompetenc ranljivih skupin za izboljšanje zaposljivosti in višjo dodano vrednost na trgu dela«.

Projekt sta finančno podprli ARRS in MDDSZ. V okviru projekta smo na podlagi izsledkov raziskave pripravili matriko potrebnih digitalnih kompetenc za ranljive skupine, ki je bila podlaga za pripravo Modela vseživljenjskega učenja za krepitev digitalnih kompetenc in povečanje motivacije ranljivih skupin za vstop na trg dela in povečanje dodane vrednosti na trgu dela. 

V okviru projekta smo pripravili znanstveno monografijo »Digitalne kompetence ranljivih skupin«, v kateri so vključeni vsi ključni izsledki in ugotovitve, ki so nastale v okviru projekta. Projekt se zaključuje konec oktobra 2021 in s ciljem diseminacije rezultatov projekta in širjenja dobrih praks bomo pripravili zaključno konferenco »Krepitev digitalnih kompetenc ranljivih skupin in izboljšanje njihove zaposljivosti na trgu dela«. 
 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo