Online summit 2023

Dnevi brezplačnih online predavanj, 27. – 31. marec

Online summit 2023

Če želimo ustvariti boljši jutri, se moramo odpreti novim idejam, razmišljanjem in pristopom, ki nam omogočajo, da se soočimo z izzivi sodobnega sveta. Na DOBA Fakulteti s sodobnimi programi in načini študija že 20 let odpiramo nove perspektive, karierne in razvojne možnosti. Zato vam ob 20. obletnici delovanja fakultete podarjamo ZNANJE.

Od 27. do 31. marca vabljeni na dneve brezplačnih predavanj s področij komunikacije, psihologije, e-izobraževanja, marketinga in razvoja kadrov.

Naši izjemni visokošolski profesorji ne bodo le navdihnili vašega razmišljanja, temveč vam bodo zagotovili tudi konkretne odgovore na vaša vprašanja.

 

Ponedeljek, 27. marec ob 18.00

Dr. Tina Vukasović

Kako razumeti različne generacije potrošnikov

Ohranjanje komunikacije s potrošniki je v digitalni dobi in poplavi digitalnih medijev ključnega pomena za prepoznavnost in zavedanje podjetja oziroma blagovne znamke. Na webinarju se boste spoznali z značilnostmi posameznih generacij potrošnikov (Baby boom, X, Y, Z) in njihovimi medijskimi navadami. Razumeli boste kako danes pristopiti k različnim generacijam potrošnikom, ki so bolj vešči novim tehnologijam. Tako boste znali prilagoditi svojo strategijo tržnega komuniciranja različnim generacijam potrošnikov in krepitvi odnosov z njimi.

O predavateljici: Dr. Tina Vukasović je doktorirala na Fakulteti za management Koper Univerze na Primorskem. V svoji delovni karieri je bila več kot dvanajst let zaposlena v gospodarstvu, v strateškem marketingu Perutnine Ptuj. Svoja raziskovalna dela predstavlja v uglednih domačih in tujih znanstvenih revijah ter na mednarodno priznanih konferencah. Na DOBA Fakulteti, kjer je bila dvakrat izbrana za naj učiteljico leta, izvaja predmete s področja marketinga, raziskav trga, razvoja izdelkov in blagovnih znamk, obnašanja strank … Moto, ki mu sledi pri svojem delu, je prisluhniti potrebam študentov, obogatiti njihovo znanje z inovativnim in ustvarjalnim pristopom poučevanja, s ciljem doseči najboljše učne rezultate.


 

Torek, 28. marec ob 18.00

Dr. Darko Števančec

Govorica telesa za poslovni uspeh

Na webinarju bo poudarek na fizičnih elementih neverbalne komunikacije – mimika, gestika in proksemika. Na praktičnih primerih bomo s pomočjo neverbalne komunikacije analizirali govorčeve osebnostne lastnosti kot so samozavest, ekstravertiranost in prepričljivost. Na tem predavanju boste spoznali, kako pomembno je neverbalno komuniciranje v poslovnem življenju.

O predavatelju: Dr. Darko Števančec je doktor psiholoških znanosti. Med letoma 1991 in 1999 je vodil eno izmed prvih zasebnih raziskovalnih podjetij v Sloveniji, kjer se je ukvarjal z raziskovanjem, svetovanjem in izobraževanjem na področjih marketinga, vodenja in psihosocialne klime organizacij. Njegovo znanstvenoraziskovalno delo zajema več strokovnih člankov in prispevkov na mednarodnih psiholoških kongresih. Od leta 2001 se posveča predvsem pedagoškemu in raziskovalnemu delu v visokošolskih organizacijah. Na DOBA Fakulteti je nosilec predmetov s področja javnega nastopanja in retorike, psihologije, osebnega menedžmenta  in komuniciranja. Leta 2018 je bil izbran za naj učitelja leta.


 

Sreda, 29. marec ob 18.00

Dr. Živa Veingerl Čič

Prednosti in izzivi hibridnega dela

Ste tudi vi del tima, ki dela na daljavo? Vodite zaposlene, ki delo opravljajo hibridno? Če se soočate s izzivi sodelovanja in produktivnosti pri hibridnem delu, potem je to predavanje kot nalašč za vas! Na predavanju boste spoznali, kako različne generacije pristopajo k hibridnemu delu in kaj so njihove glavne potrebe in pričakovanja, kar vam bo omogočilo razumevanje zaposlenih ter prispevalo k izboljšanju sodelovanja in produktivnosti hibridnega dela. Pridobili pa boste tudi praktične nasvete in strategije za učinkovito upravljanje in vodenje hibridnega dela.  

O predavateljici: Dr. Živa Veingerl Čič  je doktorirala s področja upravljanja individualne uspešnosti zaposlenih. Ima več kot dvajset let izkušenj v poslovnem sektorju na področju trženja, komuniciranja, svetovanja  in kadrovskega menedžmenta. Je certificirana trenerka in certificirana coachinja. Pri predmetih, ki jih poučuje povezuje teoretično znanje s praktičnimi izkušnjami s ciljem razvijanja potencialov in kritičnega razmišljanja posameznikov ter skupin. Navdihuje jo usmerjenost na posameznika in njegov napredek ter razvoj organizacij. Študentje so jo nagradili z nazivom naj učiteljice leta 20/21.


 

Četrtek, 30. marec ob 18.00

Dr. Marko Divjak

Pomen značajskih moči in odlik za odlično vodenje

Pozitivna psihologija je veja psihologije, ki se ukvarja s preučevanjem dejavnikov, pogojev in okoliščin, ki vodijo v blagostanje, srečo in dobro počutje. Psihično zdravje ni povezano zgolj in samo z odsotnostjo bolezni in simptomov, temveč je predvsem odvisno od razvijanja značajskih moči in odlik ter uresničevanja potencialov in talentov. Izvedeli boste, kako je mogoče spoznanja pozitivne psihologije učinkovito uporabiti v podjetjih in organizacijah pri vodenju zaposlenih, s ciljem doseganja večje zavzetosti in dobrega počutja ter drugih pozitivnih organizacijskih izidov. Poudarek bo na predstavitvi koncepta značajskih moči oz. odlik in učinke vodenja na podlagi odlik.

O predavatelju: Dr. Marko Divjak se je na začetku kariere ukvarjal s tržnimi in javnomnenjskimi raziskavami. Leta 2011 je doktoriral iz prometne psihologije. Na DOBA Fakulteti kot visokošolski učitelj in razvojno raziskovalni sodelavec poleg metodološko-raziskovalnih predmetov, poučuje predmete povezane s psihologijo in komuniciranjem. Raziskovalno se ukvarja  s področjem online izobraževanja, s preučevanjem psiholoških značilnosti študentov v online učnem okolju, z razvojem in merjenjem prenosljivih kompetenc, zlasti timskega dela, komunikacije in medosebnih veščin. Večkrat so ga študentje tudi izbrali za naj učitelja leta.


 

Petek, 31. marec ob 18.00

Dr. Mateja Brejc

E-izobraževanje danes

E-izobraževanje spremlja določeno nerazumevanje, ki je deloma tudi posledica uporabe raznolike terminologije, hkrati pa poenostavljeno razumevanje in nepoznavanje kompleksnosti področja e-izobraževanja lahko pomembno vpliva na raven kakovosti e-izobraževanja. Na webinarju bomo spregovorili o osnovnih pojmih in pojavnih oblikah e-izobraževanja. Predstavili bomo aktualne trende, ki pomembno narekujejo in sooblikujejo razvoj e-izobraževanja in ponazorili, kako jih z osredotočenostjo na udeleženca lahko udejanjamo.

O predavateljici: Dr. Mateja Brejc je docentka za področje managementa. Vodila je več nacionalnih in sodelovala v različnih mednarodnih projektih, organizirala in vodila strokovna srečanja in znanstvene posvete ter več mednarodnih konferenc. Bila je glavna urednica revije Vodenje. Od februarja 2022 je kot visokošolska učiteljica redno zaposlena na DOBA Fakulteti, kjer aktivno deluje na organizacijskem in razvojno-raziskovalnem področju online izobraževanja. Je nosilka predmeta Menedžment kakovosti v izobraževanju in sodeluje pri predmetih s področja e-izobraževanja na dodiplomskih in magistrskih programih.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli