Online summit 2024

Dnevi brezplačnih online predavanj, 18. – 22. marec 2024

Online summit 2024

Če želimo ustvariti boljši jutri, se moramo odpreti novim idejam, razmišljanjem in pristopom, ki nam omogočajo, da se soočimo z izzivi sodobnega sveta. Na DOBA Fakulteti s sodobnimi programi in načini študija že več kot 20 let odpiramo nove perspektive, karierne in razvojne možnosti ter podarjamo ZNANJE.

Od 18. do 22. marca vabljeni na dneve brezplačnih predavanj s področij vodenja, coaching psihologije,
gospodarstva, marketinga in pametnih mest.  

Naši izjemni visokošolski profesorji ne bodo le navdihnili vašega razmišljanja, temveč vam bodo zagotovili tudi konkretne odgovore na vaša vprašanja.

 

Ponedeljek, 18. marec, od 18.00 do 18.45

Prof. dr. Tina Vukasović

Novi trendi v marketingu: trajnostna potrošnja in zeleno trženje

V zadnjem času priča smo številnim spremembam v nakupnih odločitvah. Potrošniki postajajo bolj premišljeni in okoljsko osveščeni, pri čemer dajejo prednost trajnostnim izdelkom. Zeleno trženje pridobiva na pomembnosti kot odgovor na družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Na webinarju bomo odkrivali aktualne spremembe v nakupnem vedenju potrošnikov. Izpostavili bomo pomen trajnostne potrošnje in zelenega trženja, kar se odraža v povečani informiranosti in preudarnosti potrošnikov, ekološki ozaveščenosti, družbeni odgovornosti in pomenu trajnosti za podjetja.

O predavateljici: Prof. dr. Tina Vukasović je v svoji delovni karieri bila več kot dvanajst let zaposlena v gospodarstvu, v strateškem marketingu Perutnine Ptuj. Svoja raziskovalna dela predstavlja v uglednih domačih in tujih znanstvenih revijah ter na mednarodno priznanih konferencah. Na DOBA Fakulteti, kjer je bila dvakrat izbrana za naj učiteljico leta, izvaja predmete s področja marketinga, raziskav trga, razvoja izdelkov in blagovnih znamk, obnašanja strank … Moto, ki mu sledi pri svojem delu, je prisluhniti potrebam študentov, obogatiti njihovo znanje z inovativnim in ustvarjalnim pristopom poučevanja, s ciljem doseči najboljše učne rezultate.


 

Torek, 19. marec, od 18.00 do 18.45

Doc. dr. Aidan Cerar

Revitalizacija mestnih jeder z ljudmi in za ljudi

Čeprav mestna jedra tradicionalno veljajo za priljubljene točke zbiranja, se trendi obiskovanja zaradi rasti spletnega nakupovanja in obiskovanja nakupovalnih centrov na obrobju spreminjajo, kar pa mestna središča pušča zapuščena in manj živahna. Za večino slovenskih mest je revitalizacija mestnih jeder ključnega pomena. Čeprav celovita prenova urbanega središča, ki pogosto zahteva obsežne investicije, predstavlja izziv zlasti za manjše kraje z omejenimi proračuni, obstajajo tudi učinkovite rešitve. Na webinarju boste spoznali hitro izvedljive in nizkoproračunske ukrepe, ki lahko pomembno prispevajo k oživljanju mestnih jeder.

O predavatelju: Doc. dr. Aidan Cerar je sociolog, ki ukvarja s trajnostnim urbanim razvojem, skupnostnimi in prostorskimi praksami ter trajnostno mobilnostjo. Sodeluje tudi v raziskavah ter predava na univerzah v Sloveniji in tujini. Je eden izmed soustanoviteljev Knjižnice REČI, socialne inovacije, soavtor Celostne prometne strategije Mestne občine Ljubljana in član društva za prostorska vprašanja Maja Farol. Na DOBA Fakulteti sodeluje v programu Menedžment pametnih mest pri predmetih Komuniciranje, participacija in vključenost deležnikov pri vodenju pametnih mest, Integrativni trajnostni razvoj in prostorsko načrtovanje ter Aplikativna urbana sociologija.


 

Sreda, 20. marec, od 18.00 do 18.45

Izr. prof. dr. Daša Grajfoner

Psihološki coaching: ključ do zadovoljstva v življenju

Ali se počutite ujeti v vzorcih, ki vam ne prinašajo zadovoljstva? Ali si želite bolj izpolnjujočega življenja, vendar ne veste, kako to doseči? Spoznajte, kako vam lahko psihološki coaching pomaga pri doseganju večje stopnje zadovoljstva v življenju.

Skupaj z registrirano coaching psihologinjo izr. prof. dr. Dašo Grajfoner bomo razpravljali o naslednjih ključnih temah:

  • Pomembnost postavljanja ciljev in strategij za njihovo dosego v procesu psihološkega coachinga.
  • Kako lahko psihološki coaching izboljša vaše odnose, tako osebne kot poklicne.
  • Spoznavanje in uporaba tehnik psihološkega coachinga, ki jih lahko sami uporabite.

O predavateljici: Izr. prof. dr. Daša Grajfoner je akreditirana coaching psihologinja (BPS), registrirana psihologinja, registrirana znanstvenica, sodelavka pri Britanskem psihološkem društvu, akreditirana coaching psihologinja (ISPC) in nekdanja predsednica Posebne skupine za coaching psihologijo. Kot coaching psihologinja deluje že od leta 2007 in je navdušena nad vzpostavljanjem močnih povezav med raziskavami iz coaching psihologije, prakso in poučevanjem. Na DOBA Fakulteti vodi Center za poslovni coaching in poučuje v predmetih s področja psihologije in coachinga.


 

Četrtek, 21. marec, od 18.00 do 18.45

Izr. prof. dr. Živa Veingerl Čič

Vodenje z močjo zaupanja in sočutja

V sodobnem svetu, kjer so izzivi in pritiski na delovnem mestu vse večji, postajata sočutje in zaupanje ključna elementa, ki ju sodobni vodje in posamezniki morajo osvojiti, če želijo, da jim bodo zaposleni sledili, da bodo predani in zavzeti. Razkrili vam bomo, kako se izogniti pastem, ki uničujejo organizacijsko zaupanje in kako implementirati pet ključnih vodstvenih navad, ki bodo okrepile zaupanje v vašem timu. Predstavili vam bomo najnovejša tveganja in vpliv umetne inteligence na zaupanje ter razrili kako lahko s pristnim in sočutnim vodenjem gradimo močnejše, bolj povezane ekipe.

O predavateljici: Izr. prof. dr. Živa Veingerl Čič  je doktorirala s področja upravljanja individualne uspešnosti zaposlenih. Ima več kot dvajset let izkušenj v poslovnem sektorju na področju trženja, komuniciranja, svetovanja  in kadrovskega menedžmenta. Je certificirana trenerka in certificirana coachinja. Pri predmetih, ki jih poučuje na DOBA Fakulteti povezuje teoretično znanje s praktičnimi izkušnjami s ciljem razvijanja potencialov in kritičnega razmišljanja posameznikov ter skupin. Navdihuje jo usmerjenost na posameznika in njegov napredek ter razvoj organizacij.


 

Petek, 22. marec, od 18.00 do 18.45

Prof. dr. Rasto Ovin

Naša prihodnost v luči gospodarskih trendov, izzivov in potencialov

Profesor Ovin bo uvodoma na kratko predstavil trenutne gospodarske razmere v Sloveniji. V nadaljevanju se bo osredotočil na panogo, ki že in bo v bližnji prihodnosti še močneje vplivala na mednarodno konkurenčnost držav. Področje energije močno zaposluje vlade in to tako zaradi omejenih virov in negotovosti pri njihovi dobavi kot tudi zaradi globalno sprejetega cilja zmanjšanje izpustov CO. Na tem področju se srečujemo z vrsto izzivov, od katerih so najbolj tvegani tisti, na katere nimamo vpliva.

O predavatelju: Prof. dr. Rasto Ovin je priznan slovenski ekonomist. Od leta 2014 do 2023 je bil dekan DOBA Fakultete, kjer še vedno predava. Kot gostujoči profesor predava tudi na mnogih tujih univerzah. Pogosto komentira gospodarska gibanja na radiu in na televiziji, pojavlja pa se tudi kot kolumnist Večera in Financ. Svoje znanje o gospodarstvu je dokazoval tudi izven akademskega področja, opravljal je funkcijo člana Strateškega sveta večih vlad RS, namestnika predsednika Fiskalnega sveta RS in namestnika predsednika Nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli