Pogoji za vpis v magistrski program Psihologija

Pred vpisom v magistrski program preverite pogoje za vpis

Pogoji za vpis v magistrski program Psihologija

V magistrski študijski program Psihologija se lahko vpiše:

 1. kdor je končal študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 180 ECTS s področja psihologije
 2. kdor je končal študijski program najmanj prve stopnje z drugega sorodnega strokovnega področja, če opravi študijske obveznosti do najmanj 50 ECTS, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Sorodna strokovna področja so: socialno delopedagogika in andragogikasocialna pedagogikaspecialna in rehabilitacijska pedagogika, psihosocialna pomoč, biopsihologija. Študijske obveznosti za posameznega kandidata določi Komisija za študentske zadeve DOBA Fakultete individualno, na podlagi preučitve študijskega programa zaključenega predhodnega študija. Kandidat lahko dodatne študijske obveznosti opravi po vpisu v program.
 3. kdor je končal študijski program najmanj prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je njegov program pokrival vsaj 30 ECTS vsebin, primerljivih vsebinam visokošolskega programa Uporabna psihologija in pred vpisom v celoti opravi naslednje obveznosti visokošolskega strokovnega programa Uporabna psihologija: Uvod v psihologijo (9 ECTS), Statistika za psihologe (9 ECTS), Psihologija osebnosti, motivacija in emocije (9 ECTS), Kognitivna psihologija in osnove nevroznanosti (9 ECTS), Razvojna psihologija (6 ECTS), Organizacijska psihologija (6 ECTS), Uvod v pedagoško psihologijo (6 ECTS), Uvod v klinično psihologijo (6 ECTS) in Praktično izobraževanje (18 KT). Kandidat dodatne študijske obveznosti opravi pred vpisom. Strošek opravljanja predmetov je 3.920,00 (12 x 343,00).

Kako preverite, kateri diferencialni predmeti vam bodo dodeljeni (velja za kandidate s sorodnih strokovnih področij - zap. tč. 2)

 1. izpolnite obrazec
 2. priložite dokumentacijo, ki je navedena na obrazcu
 3. poravnajte strošek v višini 60 EUR na: DOBA Fakulteta, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, TRR: SI56 0400 1004 9537 889, SWIFT KBMASI2X, namen plačila: obravnava prošnje za dodelitev diferencialnih predmetov;
 4. vse skupaj pošljite po e-pošti na naslov vpis@doba.si ali po pošti na naslov fakultete: Prešernova ulica 1, 2000 Maribor.

Kako preverite, ali program, ki ste ga zaključili in diplomirali pokriva vsaj 30 ECTS vsebin primerljivih vsebinam visokošolskega programa Uporabna psihologija in s tem izpolnjujete pogoje za vpis z diferencialnimi predmeti (velja za kandidate z drugih strokovnih področij - zap. tč. 3) 

 1. izpolnite obrazec
 2. priložite dokumentacijo, ki je navedena na obrazcu
 3. poravnajte strošek v višini 60 EUR na: DOBA Fakulteta, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, TRR: SI56 0400 1004 9537 889, SWIFT KBMASI2X, namen plačila: obravnava prošnje za preverjanje pogojev;
 4. vse skupaj pošljite po e-pošti na naslov vpis@doba.si ali po pošti na naslov fakultete: Prešernova ulica 1, 2000 Maribor.

Preverjanje pogojev za vpis poteka:

 • december (rok za oddajo dokumentacije 30. 11. 2023)
 • marec (rok za oddajo dokumentacije 29. 2. 2024)
 • maj (rok za oddajo dokumentacije 26. 4. 2024)
 • junij (rok za oddajo dokumentacije 31. 5. 2024)
 • september (rok za oddajo dokumentacije 30. 8. 2023)

Kandidati, ki izpolnjujete pogoje za vpis in vam bodo dodeljeni diferencialni predmeti, boste le-te opravljali v sklopu Pripravljalnega leta v študijskem letu 2024/2025. 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli