Mednarodna konferenca 2018

Turn Innovative Ideas Into Reality

Mednarodna konferenca 2018

DOBA Fakulteta Maribor, v sodelovanju s FH Joanneum, Institute of Banking and Insurance Industry from Graz, Austria, in Fakulteto za management, Univerza na Primorskem, organizira 8. Mednarodno znanstveno konferenco »Turn Innovative Ideas Into Reality«, ki bo potekala v Mariboru, 12. in 13. novembra 2018.

Živimo v negotovi družbi nenehnih sprememb, ki jih prinaša realnost. Vedno znova se soočamo z novimi izzivi: s posledicami svetovne finančne in gospodarske krize, spremenjenimi makroekonomskimi pogoji in pogoji poslovanja, vzponom digitalne, delitvene ekonomije in ekonomije znanja, z vzponom uporabe digitalne tehnologije v družbi in gospodarstvu, pomembnimi demografskimi spremembami, staranjem prebivalstva, s potrebami po nenehnem izobraževanju, navsezadnje pa tudi s postfaktualizacijo družbe. Čas je, da usmerimo inovativne zamisli v realnost – v realnost mednarodnega poslovanja, upravljanja pametnih mest, online izobraževanja in raziskovalnega sodelovanja, socialnih dejavnosti, turizma, marketinga in prodaje, družbenih medijev in odnosov z javnostmi.

Glavni namen konference je razširjanje rezultatov raziskav in izmenjava izkušenj ter prepoznavanje ključnih problemov, izzivov in ovir na tematskih področjih konference. Želimo spodbuditi razpravo o najnovejših znanstvenih in raziskovalnih izsledkih, ki jih je možno neposredno uporabiti v praksi, poslovanju in družbi. Osrednje vprašanje, ki ga želimo obravnavati, je, kako v praksi uporabiti inovativne ideje v poslovanju in družbi. Kako se odraža vloga inovacij v mednarodnem gospodarskem okolju, kako gradnja inovacijskega ekosistema vpliva na druge podsisteme družbe? Kako posamezne znanstvene discipline, ki so predmet konference, prispevajo k nadaljnji rasti in razvoju ekonomije znanja, poslovanja in družbe?

Spodbuditi želimo dialog med nosilci odločanja, gospodarstveniki, podjetniki, raziskovalci in znanstveniki o najbolj perečih vprašanjih družbe in poslovanja ter iskanju rešitev za njih. Prav tako želimo spodbuditi in poglobiti nadaljnje sodelovanje in mreženje raziskovalcev iz različnih držav, z različnih raziskovalnih področij in na različnih ravneh znanstvene in raziskovalne kariere, ne le v fizičnem, temveč tudi v svetu spletnega sodelovanja in spletnega študija.

Izhajajoč iz poslanstva uporabne fakultete je tema konference 'Usmerimo inovativne zamisli v realnost' na naslednjih tematskih področjih:

  • mednarodno poslovanje in ekonomija;
  • menedžment pametnih mest;
  • menedžment v turizmu;
  • menedžment na področju sociale in izobraževanja;
  • online izobraževanje in raziskovalno sodelovanje;
  • marketing in prodaja;
  • družbeni mediji, odnosi z javnostmi in lobiranje.

Konferenco bomo otvorili z glavnim vabljenim predavanjem (main keynote speaker) in nekaj vabljenimi predavatelji (keynote speakers), nato pa nadaljevali z delom v vzporednih panelih po posameznih tematskih sklopih.

O prireditelju

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor je šola inovativnih pristopov in vodilni ponudnik spletnega izobraževanja v Jugovzhodni Evropi. Izvajamo štiri mednarodno primerljive akreditirane dodiplomske programe in štiri magistrske programe. Odlikuje nas odličnost, ki temelji na novih vsebinskih elementih, praktični naravnanosti in razvoju mehkih kompetenc.

Več informacij o konferenci ter prijavo prispevkov oz. registracijo za udeležbo na konferenci najdete na spletni strani konference.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli