Novice

Mobilnost študentov e-študija
24. oktober 2018

Erasmus izmenjave v 2018/19

DOBA Fakulteta je nosilka Erasmus listine, ki omogoča našim študentom e-študija opravljanje študijskih obveznosti in praktičnega izobraževanja v tujini.

Izmenjava za študij

Študenti lahko odidete na izmenjavo za študij na visokošolsko institucijo, s katero ima DOBA Fakulteta podpisan sporazum. Štipendija za izmenjavo za študij znaša med 370 in 520 EUR na mesec, odvisno od tega, v kateri državi študirate.

Opravljanje praktičnega izobraževanja

Študenti si sami izberete podjetje, v katerem bi prakso želeli opravljati. Prav tako si izberete državo in čas opravljanja prakse. Na prakso lahko odidete samo v države članice EU ter v Makedonijo, Turčijo, Islandijo, Lihtenštajn in Norveško. Štipendija za znaša med 370 in 520 EUR na mesec, odvisno od tega, v kateri državi živite. Dodatek za študente, ki opravljajo prakso, se dodeli v višini 100 EUR/mesec.

Kaj boste zaradi Erasmus mobilnosti pridobili?

Študij ali opravljanje praktičnega izobraževanja v tujini vam poleg novih strokovnih znanj omogoča:

  • razvoj in nadgradnjo jezikovnih znanj,
  • izpolnjevanje osebnih ciljev in socialno povezovanje zunaj meja Slovenije,
  • razumevanje ekonomske in socialne kulture določene države, 
  • večjo samozavest,
  • krepitev medkulturnih kompetenc ...

Razpis za študijsko leto in prijavnice najdete na spletni strani in v virtualnem učnem okolju Blackboard, rok za oddajo je 30. 11. 2018. Več informacij o Erasmus mobilnostih lahko dobite pri Erasmus koordinatorici Nini Turčin, ki je dosegljiva na nina.turcin@doba.si

 »Moja pričakovanja so presežena. Po zaslugi programa Erasmus in DOBA Fakultete sem dobila priložnost izboljšati svoje veščine v realnem delovnem okolju. Izboljšala sem svoje komunikacijske kompetence in se naučila veliko o delu v turizmu, spoznala sem špansko kulturo.« je povedala Kristina, študentka, ki je praktično izobraževanje opravljala v Španiji

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo