Mobilnost študentov in osebja

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

Mobilnost študentov in osebja

Mednarodna mobilnost študentov postaja vedno bolj pomembna in prinaša veliko koristi institucijam kot tudi posameznikom. Za študente je to neprecenljiva izkušnja, ki jim omogoča neposreden stik s predstavniki drugih narodov in kultur. Dandanes namreč razvite medkulturne kompetence in obvladovanje tujih jezikov posamezniku omogočajo večjo konkurenčnost na mednarodnem trgu dela.  

Fakulteta, ki daje poudarek tudi mobilnosti študentov in osebja.

                                                                                    Vir: Cmepius, 2019

Spodbujamo mobilnost

Na DOBA Fakulteti se zavedamo, da je življenje v tujini neprecenljiva priložnost, ki študentom ponuja drugačen pogled na svet in razširi njihovo intelektualno obzorje. Zato spodbujamo mobilnost študentov v različnih oblikah, saj jim pridobljena znanja in izkušnje pomagajo pri nadaljnjem študiju in pri poznejši zaposlitvi. Študentom naše fakultete tako omogočamo fizično mobilnost v tujini v obliki opravljanja strokovne prakse ali študija in virtualno mobilnost.

Smo ponosni nosilci Erasmus+ listine.

DOBA Fakulteta je prva zasebna visokošolska ustanova, ki je prejela nagrado Jabolko kakovosti za mednarodno mobilnost

ŠTUDENTSKA LISTINA ERASMUS 2021-2027

Evropska komisija je pripravila posodobljeno Študentsko listino Erasmus+ za novo programsko obdobje 2021-2027, ki je na voljo tudi v slovenščini. Študentska listina Erasmus+ je dokument namenjen študentom, v katerem so navedene tako obveznosti, kot tudi dolžnosti študentom na mobilnosti. Študentje morajo biti pred odhodom na mobilnosti z vsebino listine seznanjeni.

Povezava na listino: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sl/studentska-listina-erasmus-0

 

Virtualna mobilnost – posebnost DOBA Fakultete

DOBA Fakulteta je pionir na področju virtualne mobilnosti v Sloveniji, izvajamo jo že od leta 2005. Takrat smo pripravili prvi pilotni projekt še s tremi visokošolskimi institucijami iz Češke, Finske in Litve. 

Virtualna mobilnost je alternativa za pridobivanje mednarodnih učnih izkušenj za vse tiste, ki se zaradi družbenih, finančnih ali drugih razlogov ne morejo vključiti v programe fizične mobilnosti, kot je npr. Erasmus. Virtualna mobilnost postaja vse bolj pomemben dejavnik pri doseganju cilja Evropske komisije za povečevanje mobilnosti študentov.

Virtualna mobilnost poteka kot študij različnih predmetov ali delov predmetov online – izvajamo jo v več jezikih, vendar pretežno v angleškem jeziku. Študenti v virtualnem učnem okolju v okviru večkulturne in večnacionalne skupine pridobivajo mednarodne izkušnje in kompetence s strokovnega področja ob možnostih, ki jih ponujajo tehnologije za globalno komunikacijo. 

Študenti z različnih območij sveta se tako vključujejo v predmete ali dele predmetov, ki jih izvaja neka visokošolska institucija. Opravljene študijske obveznosti lahko uveljavljajo v matični šoli. Doslej je bilo na DOBA Fakulteti v različne programe virtualne mobilnosti vključenih več kot 2.500 študentov iz 40 različnih držav. Največ študentov vključimo vsako leto v virtualno poletno šolo, kjer imajo možnost sodelovati s študenti s celega sveta. 

Podrobne informacije v zvezi z mobilnostjo, vso pripadajočo dokumentacijo in izkušnjami študentov so študentom DOBA Fakultete dostopne v virtualnem učnem okolju.

Vsako leto razpisujemo Erasmus dotacije za študente (za študij in prakso v tujini), za usposabljanje zaposlenih ter poučevanje učiteljev v tujini. Preberite uspešne zgodbe iz mobilnosti.

Mobilnost za študij lahko študenti opravite na vseh institucijah, s katerimi imamo sklenjene sporazume, za iskanje možnosti opravljanja prakse v tujini pa lahko preverite tudi spletno stran www.erasmusintern.org. Zaposleni lahko priložnosti za mobilnosti najdete med drugim tudi na strani www.staffmobility.eu.

Pri pripravi na mobilnost vam bo pomagala Erasmus koordinatorica, ponujamo pa vam tudi brezplačno možnost jezikovne priprave.

Ne spreglejte:

  • Posamezniki (študenti ali osebje) z manj priložnostmi, ki odhajajo na Erasmus+ mobilnost, lahko pridobijo dodatna sredstva iz naslova posebnih potreb. Pojasnilo parametrov. Strategija.
  • Erasmus + ponuja možnost opravljanja praktičnega usposabljana tudi po zaključku študija, za mlade diplomante. Pomemben pogoj, ki ga morate izpolnjevati pa je, da se na izmenjavo prijavite še v času, ko ste študent (v zadnjem letu študija) in da vam na DOBI vašo izmenjavo še v času študija odobri Erasmus komisija.

  • Četudi morda ne prejmete Erasmus štipendije za mobilnost, pa lahko vseeno v tujini opravljate prakso ali študijske obveznosti (t.i. 'zero grant' mobilnost). Preverite več pri vaši Erasmus koordinatorici.

Erasmus+ logotip                                              Erasmus logotip

Rok prijave: 30. 11. 2023

Arhiv razpisov za Erasmus mednarodno mobilnost >>

Erasmus+ koda: SI MARIBOR02

PIC številka: 946954644

ECHE 2014 do 2020
EPS 2014 do 2020

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske Unije. Vsebina komunikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli