Novice

Spremljajte naše novice
20. februar 2024

K sodelovanju vabimo POGODBENEGA SODELAVCA – ONLINE MENTORJA

DOBA Fakulteta je največja zasebna fakulteta v Sloveniji. Prepoznavni smo po praktičnih programih, online študiju, za katerega imamo v JV edini mednarodno akreditacijo, po aktivnih, vedoželjnih študentih in edinstveni celostni podpori študentom. Spremljanje, motivacija in povratne informacije online mentorjev so ključne za uspešnost študentov.

Vloga online mentorjev na DOBA Fakulteti je pedagoška, motivacijska, organizacijska in tehnična. Mentorji sodelujejo tako s študenti kot tudi z visokošolskimi učitelji, katerim nudijo pedagoško podporo pri izvedbi predmeta.

Online mentorji z nami sodelujejo honorarno.

Pogoj za prijavo na razpis

Pridobljena najmanj VII. raven izobrazbe (univerzitetna izobrazba) ali zaključena II. bolonjska stopnja iz področij:

 • psihologije, psihoterapije;
 • metodologije raziskovanja/statistike;
 • e-izobraževanja;
 • sociale;
 • informatike;
 • tujega jezika – angleščina;
 • marketinga (javni nastopi, odnosi z javnostmi in mediji, strateški marketing);
 • digitalizacije (v marketingu, poslovnih procesih);
 • financ.

Predlagamo, da si pred odločitvijo pogledate tudi našo spletno stran, kjer je natančno opisan naš model online študija ter članek o vlogi online mentorjev na DF.

Prijava

V kolikor ste se v zgornjem zapisu prepoznali, vas vabimo, da do 23. februarja 2024 pošljete prijavo z vašo predstavitvijo (CV) ter kopijo diplome koordinatorici online mentorjev na Doba Fakulteti, Marjeti Magdič, na e-naslov marjeta.magdic@doba.si.

Kakšni so nadaljnji koraki?

Za vse kandidate bomo predvidoma marca 2024 pripravili 2-tedensko online usposabljanje za nove online mentorje. Usposabljanje bomo izvedli skladno z modelom online študija na Doba Fakulteti, v celoti online. V sklopu usposabljanja bomo izvedli 3 webinarje, kjer je prisotnost obvezna. V času dvotedenskega online usposabljanja se od vas pričakuje obvezno sodelovanje v obsegu 1–2 uri dnevno.   

Cilj usposabljanja novih online mentorjev je pridobitev znanj in spretnosti ter izkušenj, s pomočjo katerih boste usposobljeni za samostojno spremljanje, usmerjanje in motiviranje študentov, ki študirajo na daljavo. Ob zaključku usposabljanja boste:

 • znali uporabljati virtualno učno okolje;
 • usvojili načela uspešnega in učinkovitega komuniciranja v virtualnem učnem okolju;
 • poznali značilnosti online učenja in poučevanja;
 • usvojili načela uspešnega in učinkovitega upravljanja s timom v virtualnem učnem okolju;
 • poznali in razumeli vlogo online mentorja pri študiju
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli