Novice

Spremljajte naše novice
02. maj 2022

Po oceni delodajalcev kar 77 % diplomantov DOBA Fakultete napreduje

Anketiranje delodajalcev diplomantov je eno izmed ključnih orodij pridobivanja informacij o uspešnosti naših diplomantov na trgu dela in pridobivanju informacij o ustreznosti ter uporabnosti znanj in kompetenc, ki so jih med e-študijem pridobili oziroma razvili. Na DOBA Fakulteti je do danes diplomiralo kar 5.251 diplomantov in magistrov.

Struktura podjetij, ki so odgovorila na vprašalnik:

  • Dejavnost: 64 % gospodarstvo, 36 % negospodarstvo
  • Velikost: 12 % mikro, 28 % manjše, 12 % srednje veliko, 48 % veliko

Rezultate anket smo primerjali z rezultati anketiranja v preteklih dveh letih in z rezultati raziskave DOBA Fakultete »Dodana vrednost online študija«, ki je bila izvedena v letu 2021, v kateri so razvitost določenih sklopov kompetenc ocenjevali tako diplomanti kot tudi delodajalci.

Na podlagi rezultatov, ki smo jih prejeli, lahko ocenimo, da so delodajalci diplomantov DOBA Fakultete zadovoljni s pridobljenimi kompetencami njihovih zaposlenih in da jim izobraževanje odpira karierno napredovanje v smislu višje plače in boljšega delovnega mesta.

Nekaj ključnih rezultatov anketiranja:

  • Sodelovanje in timsko delo je po mnenju delodajalcev najbolje razvita kompetenca (6,6 na 7-stopenjski lestvici) diplomantov DF. Ta kompetenca je bila tudi v Raziskavi Dodana vrednost online študija  (2021) opredeljena kot tista središčna točka modela online študija, okoli katere si študenti razvijejo pomembne organizacijske, socialne, osebne in informacijske kompetence, ki niso povezane s programom, v katerem študirajo
  • Uporaba orodij za komunikacijo in delo na daljavo je ena od kompetenc, kjer so delodajalci pri svojih zaposlenih še posebej izpostavili dobro poznavanje orodij za delo od doma, kar je zelo olajšalo prehod na delo od doma v času COVID-19.
  • Kritično razmišljanje in učinkovito reševanje problemov je kompetenca, ki so delodajalci ocenjujejo kot najpomembnejšo kompetenco pri njihovih zaposlenih. Da imajo diplomanti DF tudi to kompetenco visoko razvito, so potrdili delodajalci z oceno razvitosti kompetenc s 6,1 na 7-stopenjski lestvici.
  • Diploma DF omogoča napredovanje na delovnem mestu. Kar 77 % delodajalcev je ocenilo, da bodo njihovi zaposleni na delovnem mestu napredovali, prejeli višjo plačo ali stimulacijo.
  • Delodajalci ocenjujejo (96 %), da ima DOBA Fakulteta primeren ali visok ugled in fakulteto ocenjujejo kot fakulteto, ki sledi sodobnim trendom v izobraževanju, fakulteto, ki nudi kakovostne študijske programe in je zaupanja vredna izobraževalna ustanova.
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli