Sodelovanje z okoljem

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

Sodelovanje z okoljem

Doba Fakulteta se s svojim delovanjem intenzivno in uspešno že vsa leta umešča v lokalno, nacionalno in v mednarodno okolje.

Na DF redno spremljamo potrebe na trgu dela in se odzivamo na potrebe gospodarstva. Z gospodarstvom in negospodarstvom sodelujemo pri organizaciji poslovnih konferenc, okroglih miz, dogodkov z gostovanjem uspešnih posameznikov in institucij, ponudbo vseživljenjskega izobraževanja in predstavitvijo za različne ciljne javnosti z namenom delovanja v širšem družbenem okolju.

Za učinkovito spodbujanje akademskega sodelovanja z drugimi visokošolskimi ustanovami v Sloveniji in v tujini ima DF sklenjenih več sporazumov o akademskem sodelovanju:

Za učinkovito spodbujanje akademskega sodelovanja z drugimi visokošolskimi ustanovami v Sloveniji ima DF sklenjenih sedem sporazumov o akademskem sodelovanju s/z:

 • Fakulteto za management Koper Univerze na Primorskem
 • Univerzo Nova Gorica 
 • GEA College, Fakulteto za podjetništvo
 • Fakulteto za uporabne družbene študije v Novi Gorici
 • Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru
 • VŠR – Visoko šolo za računovodstvo
 • Visoko šolo za tehnologijo polimerov

DF je članica Skupnosti samostojnih visokošolskih zavodov. 

V mednarodnem okolju ima DF sklenjenih 34 sporazumov o akademskem sodelovanju z naslednjimi visokošolskimi ustanovami:

 • The University of Applied Sciences Oulu, Finska
 • Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad, Srbija
 • International Business School, Vilnius University, Litva
 • European Center for Peace and Development, Srbija
 • Newton College, Češka
 • The Open University Netherlands, Nizozemska
 • Maastricht School of Management, Nizozemska
 • The University of Venice, Italija
 • Euro-Schulen Halle, Nemčija
 • Visoka škola za poslovnu ekonomiju ‒ CKM, Bosna in Hercegovina
 • Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Srbija
 • Univerza Privredna Akademija, Srbija
 • Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, Srbija
 • Fakultet za menadžment MSP, Srbija
 • Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Bosna in Hercegovina
 • Universidad de Monterrey, Mehika
 • School of Journalism and Public Relations, Skopje, Makedonija
 • Public University of Navarre, Španija
 • Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Hrvaška
 • Međimursko veleučilište u Čakovcu, Hrvaška
 • Sveučilište u Rijeci, Hrvaška
 • Cyprus Institute of Marketing, Ciper
 • Institute of Communication Studies, Skopje
 • Visoka poslovna šola Zagreb, Hrvaška
 • Istanbul University, Turčija
 • ISBR Business School, Indija
 • University of Sterling, Velika Britanija
 • Arcada University, Finska
 • Telecom Ecole de Management, Francija
 • HELMo – Haute Ecole Libre Mosane, Belgija
 • University Colleges Leuven-Limburg, Faculties of Management and Technology, Belgija
 • Istanbul Rumeli University, Turčija
 • Inholland, University of Applied Sciences, Faculty of Business, Finance and Law, Haarlem, Alkmaar Rotterdam, The Hague, Diemen / Amsterdam
 • ARUCAD, Arkin University of Creative Arts and Design, Severni Ciper

DOBA Fakulteta je prejemnica več priznanj in nagrad za svoje delo, aktivni smo tudi na področju družbene odgovornosti. V letu 2020 je bila DOBA Fakulteta tudi pobudnik ustanovitve Društva Univerze za tretje življenjsko obdobje. UŽ3O je samostojno, uspešno brezplačno deluje v prostorih fakultete. 

Članstva v združenjih in društvih

 • Gospodarska zbornica Slovenije
 • Združenje Manager
 • Združenje delodajalcev Slovenije
 • IRDO - Institut za razvoj družbene odgovornosti
 • Štajerska gospodarska zbornica
 • Društvo za marketing Slovenije
 • IZUM - institut informacijskih znanosti, Maribor
 • SRIP pametna mesta in skupnosti - Institut 'Jozef Stefan'
 • Društvo za kadrovsko dejavnost
 • SBC - Klub slovenskih podjetnikov
 • AmCham
 • ADS
 • Društvo VTIS
 • EDEN - European Distance and E-learning network
 • BUSINET - Global Business Education Network
 • Slovenački poslovni klub Srbija
 • Nemačko Hrvatska komora
 • Udruženje E-razvoj
 • Slovensko-hrvaški poslovni klub
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli