Informacijski viri

Raziskovanje

Informacijski viri

Poleg obvezne, priporočene in referenčne literature je v knjižnici študentom in visokošolskim učiteljem za raziskovalno delo na voljo tudi neposreden in brezplačen dostop do najsodobnejših znanstvenih člankov preko baz podatkov EBSCO in Emerald.

Medijski kotiček – E-knjižnica 

Medijski kotiček – E-knjižnica je virtualna informacijska točka v učnem okolju Blackboard, kjer se zbirajo informacije, ki študentom pomagajo pri iskanju literature za študij, raziskovalne ali seminarske naloge. Študentom je na voljo brezplačna uporaba mednarodnih baz znanstvenih revij ter elektronske oblike dnevnih časopisov in strokovnih revij, ki jih DOBA naroča. Prijava v Medijski kotiček/E-knjižnico je mogoča z uporabniškim imenom in geslom, ki ga imajo študenti za učno okolje Blackboard.

Mednarodne baze znanstvenih revij

Študentom in visokošolskim učiteljem DOBE je omogočen brezplačen dostop do mednarodnih baz znanstvenih revij EMERALD in EBSCO, v katere vstopajo preko virtualnega učnega okolja. Prav tako je študentom priporočena uporaba brezplačnih tujih in domačih baz podatkov, do katerih lahko dostopajo brez gesla ProQuest Dissertations and Theses, Directory of Open Access Journals - DOAJ, EconPapers in d.Lib - Digitalna knjižnica Slovenije.

 

Skupni katalog slovenskih knjižnic

 

Iskanje gradiva v knjižnici DOBA

 

Digitalna knjižnica Slovenije

 

Tuje znanstvene revije in e-knjige

 

Emerald Premier - Zbirka tujih e-revij s področja menedžmenta

 

Odprti dostop do mednarodnih strokovnih in znanstvenih e-revij

 

Dissertations and Theses - ​​​​​​​Zbirka doktorskih disertacij in magistrskih nalog v svetovnem merilu

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo