Razvoj standarda kombiniranega poučevanja v Sloveniji

Razvoj standarda kombiniranega poučevanja v Sloveniji

Razvoj standarda kombiniranega poučevanja v Sloveniji

Polni naslov projekta: Razvoj standarda kombiniranega poučevanja v Sloveniji
Vrsta projekta: Ciljno-raziskovalni projekt (CRP)
Referenčna številka projekta: S-ZRD/22-27/2414
Nosilec projekta: Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Partnerji v projektu: 5 organizacij iz Slovenije
Vodja projekta na DOBA Fakulteti: doc. dr. Mateja Brejc
Trajanje projekta: 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023
Vrednost projekta: 90.000,00 €

Izobraževanje na terciarni ravni, zaradi hitrih - predvsem tehnoloških - sprememb v družbi (Družba 5.0)  izpostavlja potrebo po razvoju inovativnih oblik poučevanja, tudi v vseživljenjskem izobraževanju oziroma učenju skozi vse življenje. Digitalna preobrazba izobraževanja je tako eden izmed strateških ciljev tako na nivoju Evropske komisije (EK) kot tudi Slovenije. 

Digitalno preobrazbo izobraževanja  je možno doseči ne le s tehnološko preobrazbo, temveč predvsem z novimi pedagoškimi paradigmami in pristopi priprave in izvedbe pedagoškega procesa. Hkrati je digitalizacijo izobraževanja nujno prepoznati tudi kot priložnost za dvig kakovosti, tako pedagoškega procesa kot tudi celotnega visokošolskega izobraževalnega sistema. Kombinirano učenje ali tudi kombinirano izobraževanje predstavlja v sodobni družbi enega izmed možnih inovativnih pristopov v visokošolskem izobraževanju. 

V sklopu projekta bodo pripravljeni standardi kombiniranega poučevanja, priporočila za implementacijo standardov s poudarkom na zagotavljanju kadrovskih, pedagoških, administrativno-tehničnih in materialnih virov za organizacijo posameznih oblik kombiniranega poučevanja. Vsebinska izhodišča in predlogi bodo podlaga za pripravo predloga normativnega okvirja in njegove umestitve v obstoječo zakonsko ureditev. Z inovativnimi pristopi na področju vodenja projekta bo med drugim poskrbljeno za odpiranje samega izziva ureditve kombiniranega poučevanja v izobraževalni prostor terciarnega izobraževanja. S takšnim pristopom je mogoče podpreti načrtovane strukturne in reformne spremembe ministrstva na področju visokega šolstva predvidene tako v Načrtu za okrevanje in odpornost kot tudi v EKP 2022–2027.

Partnerji v projektu: 

  • Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Slovenija (nosilec)
  • Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Slovenija
  • Univerza na Primorskem, Fakulteta za management, Slovenija
  • Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Slovenija
  • Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Slovenija

Projektne novice in objave:

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli