Novice

Spremljajte naše novice
15. februar 2023

11 projektov DOBA Fakultete – 11 novih priložnosti za zeleni in digitalni prehod ter večjo kakovost življenja

V evropskem letu znanja in spretnosti 2023, katerega osrednje sporočilo je nujnost stalnega izpopolnjevanja in usposabljanja za obvladovanje sprememb na trgu dela in aktivno udeležbo v družbi, če želimo z inovacijami in večjo konkurenčnostjo prispevati k zelenem in digitalnem prehodu, DOBA Fakulteta v okviru svojih 11 projektov razvija nove priložnosti za opolnomočenje posameznikov, podjetij in izobraževalnih organizacij, da razvijajo svoje potenciale in ustvarjajo vključujočo in pravično družbo ter izboljšujejo kakovost življenja na sploh.

Projekti DOBA Fakultete so neposredno povezani s študijskimi programi, ki jih fakulteta ponuja in pokrivajo področja poslovanja, menedžmenta, podjetništva, marketinga, izobraževanja, psihologije in pametnih mest.

Kompetence zelene rasti za soočenje mladih z izzivi krožnega gospodarstva
Leaders of the Green Economy je projekt, ki ustvarja univerzitetno okolje, ki bo spodbujalo razvoj konceptov krožnega gospodarstva za študente poslovnih šol, da bodo bolje pripravljeni na zahteve delovnih mest prihodnosti in hkrati nudi podporo podjetjem pri uveljavljanju načel krožnega gospodarstva in s tem prehoda v zeleno gospodarstvo.

Digitalna pismenost mladostnikov in varna uporaba družbenih omrežij v času hitrih sprememb

Projekt ASAP naslavlja digitalno pismenost mladostnikov in varno uporabo družbenih omrežij na drugačen, bolj poglobljen način, in sicer preko razvijanja metakognicije, ki predstavlja znanje o lastnih kognitivnih sposobnostih in zmožnost spreminjanja lastnega načina učenja ter zagotavlja strukturni pristop za prilagodljivo, kritično in varno uporabo družbenih omrežij v hitro spreminjajočem se kontekstu.

Spodbujanje inovativnega in podjetniškega razmišljanja za razvoj pametnih in zelenih rešitev
V okviru projekta SMART DOBA Fakulteta v sodelovanju s partnerji ustanavlja inovacijske centre na 7 univerzah v Albaniji, Bosni in Hercegovini in Črni gori, ki bodo ponujali usposabljanja in svetovalne storitve na različnih področjih pametne specializacije za podjetja in ostale visokošolske ustanove v regiji.

Trajnostne finance in finančna pismenost žensk
Ker v EU še vedno obstajajo velike razlike med spoloma glede finančne pismenosti, se projekt FINPOWER osredotoča na izboljšanje znanja žensk na področju financ v okviru akademija za trajnostne finance, kar bo prispevalo k njihovi večji samozavesti in zaupanju v njihove finančne sposobnosti, ki so pomembne za ekonomsko in finančno stabilnost ter razvoj družbe nasploh.

Pozitivne psihološke intervencije za krepitev mentalnega zdravja in dobrega počutja srednješolcev
Pandemija covida-19 je pokazala, kako potrebna je aktivna vloga učiteljev in svetovalnih delavcev za zmanjšanje tveganj za nastanek motenj v duševnem zdravju in krepitev duševnega zdravja za dobro počutje srednješolcev, predvsem tistih dijakov, ki prihajajo iz socialno manj stimulativnih okolij.  Projekt BE-WELL opolnomoča strokovni kader v šolah za nudenje tovrstne podpore dijakom.

Podjetništvo naslednje generacije skozi igrifikacijo
Uporabi metode igrifikacije, enemu največjih tehnoloških trendov zadnjega desetletja v izobraževanju, sledi projekt Game4Change, ki igre in igrifikacijo uporablja kot osnovo za usposabljanje naslednje generacije podjetnikov, v okviru katerega bodo študenti na inovativen način usvojili generiranje podjetniških idej, oblikovanje trajnostnih poslovnih modelov in vodenje z vplivom.

Virtualna resničnost za boljšo usposobljenost strokovnega osebja za internacionalizacijo v visokem šolstvu
Mednarodni in medkulturni kontekst visokošolske ustanove, za širjenje in kakovost katerega skrbi vrsta strokovnih delavcev, je ključnega pomena tako za karierno pot študentov kot raziskovalne in druge reference visokošolskih učiteljev. Projekt VR4Skills s posebnim programom usposabljanja na podlagi tehnologije virtualne resničnosti, omogoča boljšo usposobljenost za nudenje učinkovitih mednarodnih storitev, neodvisno od pandemije in drugih kriz globalnih razsežnosti.

Večja odpornost in prilagodljivost socialnih podjetij
Projekt BASE  se osredotoča na krepitev zmogljivosti socialne ekonomije in njenega človeškega kapitala na ključnih področjih, kot sta digitalni in zeleni prehod, kjer podjetja in organizacije socialne ekonomije že dosegajo pomembno dodano vrednost.

Uresničevanje podjetniške strasti skozi inovacijske vire različnih podjetniških ekosistemov
Študenti študijskih programov s področja poslovanja in podjetništva ter vsi, ki v sebi gojijo podjetniško strast, bodo imeli priložnost, da svoje znanje razširijo v programu usposabljanja projekta Ecosys4you Usposabljanje bo temeljilo na različnih inovacijskih virih iz podjetniških ekosistemov države močne, zmerne in skromne inovatorke, kot so Nemčija, Slovenija in Bolgarija, kar bo krepilo podjetniški duh v korist vseh ekosistemov, ustvarjalo nove podjetnike in podpiralo mreženje med različnimi akterji ekosistemov.

Izboljšanje poklicne uspešnosti z digitalnimi kompetencami vedno in za vse
Projekt DIG-AGE+ daje posameznikom možnost, da v kateri koli fazi svojega življenja razvijajo digitalne, podjetniške in kompetence, potrebne za trajnostni razvoj. Ciljna skupina projekta so tako usposobljeni strokovnjaki kot tisti manj izkušeni ter tudi tisti, ki iščejo poklicno spremembo in nove zaposlitvene priložnosti.

Standardi kombiniranega poučevanja
Izobraževalne ustanove na področju terciarnega izobraževanja v Sloveniji bodo dobile priložnost, da  kakovostno nadgradijo izvajanje študijskih programov v kombinirani obliki, saj projekt Razvoj standarda kombiniranega poučevanja v Sloveniji prinaša standardizacijo tega priljubljenega inovativnega pristopa v izobraževanju.

   

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli