Mednarodna akreditacija

Uveljavljen, preizkušen in edini mednarodno akreditiran online študij v Sloveniji

Mednarodna akreditacija

Mednarodna akreditacija Dobinega modela online študija

DOBA Fakulteta je kot prva visokošolska institucija v Sloveniji in širši regiji že leta 2013 pridobila mednarodno akreditacijo UNIQUE (veljavnost akreditacije: 2013-2016) in v letih 2018, 2021, 2023 mednarodni certifikat EOCCS. Presoja kakovosti in doseganje EOCCS standardov Dobinega modela online študija je potekala pri magistrskih predmetih Komuniciranje z vplivnimi javnostmi in lobiranje (2018, 2021, 2024) in Metodologija družboslovnega raziskovanja (2021, 2024), Kreativno upravljanje človeških virov za konkurenčne prednosti (2024). To je potrditev, da online študij na naši fakulteti poteka po visokih mednarodnih standardih.

DOBA Fakulteta je edina fakulteta z dvema mednarodnima akreditacijama kakovosti online študija v jugovzhodni Evropi.

Zakaj je mednarodna akreditacija pomemben dosežek za DOBA Fakulteto, naše študente, diplomante, učitelje, online mentorje in partnerje?

  1. To je potrditev, da online študij na naši fakulteti poteka po visokih mednarodnih standardih, ki jih priznava mednarodno okolje.

  2. Za vse poslovne in akademske partnerje fakultete je zagotovilo, da imajo v fakulteti partnerja, zavezanega najvišji kakovosti na področju online izobraževanja.

  3. Za fakulteto in za njene pedagoške in strokovne sodelavce je potrditev odličnosti Dobinega modela online študija in prisotnosti vrhunskega know-howa na področju online izobraževanja.
  4. Fakulteta se s tem umešča med najkakovostnejše izvajalke online izobraževanja v Evropi in ji prinaša konkurenčno prednost pred sorodnimi šolami v regiji.

Doba Fakulteta je prejemnica mednarodnega certifikata EOCCS

DOBA Fakulteta je prejemnica mednarodnega certifikata EOCCS, ki ga podeljuje Evropsko združenje poslovnih šol – EFMD (European Foundation for Management Development). Pridobljen certifikat fakulteto postavlja v družbo najuglednejših poslovnih evropskih šol, svojim študentom pa DOBA Fakulteta zagotavlja visoko kakovostno izvedbo online študija po najvišjih mednarodnih standardih.

EOCCS (Online Course Certification System) je mednarodni certifikatni sistem, ki se osredotoča na kakovost izvajanja online poslovnega izobraževanja. Akreditacijski sistem in kriteriji EOCCS sledijo strogi filozofiji EFMD mednarodnih akreditacij, kot sta EQUIS ali EPAS. Kriteriji so osredotočeni na področja celotnega institucionalnega konteksta online izobraževanja, programske in predmetne strukture, izobraževalne vsebine, pedagoških pristopov za online študij, doseganja učnih izidov, podpore in skrbi za razvoj študentov, povezanosti z okoljem, internacionalizacije ter spremljanja in zagotavljanja kakovosti. Presoja kakovosti in doseganje EOCCS standardov Dobinega modela online študija je potekala pri magistrskih predmetih Komuniciranje z vplivnimi javnostmi in lobiranje (2018, 2021, 2024) in Metodologija družboslovnega raziskovanja (2021, 2024), Kreativno upravljanje človeških virov za konkurenčne prednosti (2024).

V svojem poročilu so presojevalci posebej izpostavili kakovostne vidike online izobraževanja od interaktivnih elementov pri izvedbi predmetov, odličnega timskega sodelovanja in interakcije, ustreznih metod ocenjevanja in podajanja usmerjenih povratnih informacij, interakcije med študenti, visokošolskimi učitelji in online mentorji, odlične podpore študentom ter široke uporabe mobilnih resursov, kar dokazuje, da s svojimi inovativnimi pristopi DOBA Fakulteta sodi med vodilne in najambicioznejše mednarodno primerljive izvajalke online študija v svetu.

Akreditacijska komisija je potrdila kakovostno izvedbo, odlično timsko sodelovanje in interakcijo, ustrezne metode ocenjevanja, odlično podpora študentom in inovativne pristope. 

Na DOBA Fakulteti smo ponosni na našo zgodbo in ta dosežek je priznanje in hkrati zaveza za nadaljnje inovativno razvojno delo na področju poslovnega online izobraževanja.

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli