Vključitev v posamezne predmete kot občan

Vključitev v posamezne predmete kot občan

Vključitev v posamezne predmete kot občan

Na DOBA Fakulteti vam v sklopu vseživljenjskega izobraževanja omogočamo, da pridobite nova znanja ali obnovite znanja z določenega strokovnega področja.

Komu je namenjena vključitev k posameznim predmetom kot občan

  • Kandidatom, ki potrebujete specifična znanja iz določenega predmetnega področja.
  • Podjetjem, ki želijo uspešnejše sodelavce in skrbijo za še večjo uspešnost in učinkovitost zaposlenih.
  • Posameznikom, ki bi radi obnovili svoja znanja.

Razpored predmetov, v katere se lahko vključite v študijskem letu 2023/2024, najdete na povezavi tukaj

Pogoj za vključitev

Pogoji za vključitev v predmet kot občan so enaki vpisnim pogojem – za opravljanje predmeta dodiplomskega študija je pogoj zaključena vsaj štiriletna srednja šola, za opravljanje predmeta magistrskega študija pa vsaj zaključen študij prve stopnje v obsegu 180 ECTS točk

Kako se prijavite

K študiju posameznega predmeta pristopate s prijavnico. Na posamezen predmet se morate prijaviti najmanj 30 dni pred pričetkom.

Opravljanje obveznosti pri predmetu

Oseba, ki se vključuje kot občan, si pred vključitvijo pridobi informacije o predmetu, načinu preverjanja in ocenjevanja znanja ter druge pomembne informacije za opravljanje predmeta. Občan ima glede opravljanja posameznih študijskih obveznosti enake pravice in dolžnosti, kot veljajo za študente DOBA Fakultete.  Za vsak predmet, na katerega se prijavite dobite dostop do vašega učnega okolja. Pri predmetu morate opraviti tudi vse študijske obveznosti, ki so potrebne za uspešen zaključek predmeta. Po opravljenih obveznostih prejmete potrdilo o opravljeni obveznosti s podatkom o pridobljenih ECTS-jih. 

Cena vključitve pri posameznih predmetih kot občan

Cena opravljanja posameznega predmeta je 120,00 EUR za posamezno kreditno točko predmeta (npr. predmet Nevromarketing je ovrednoten s 6 ECTS točkami, kar pomeni, da je vrednost predmeta 720,00 EUR).

Podrobnosti opravljanja predmetov kot občan opredeljuje Pravilnik o vseživljenjskem izobraževanju DOBA Fakultete.

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli