Prošnja za preverjanje pogojev

za vpis po Merilih za prehode (nedokončan študij)

Prošnja za preverjanje pogojev

Prosimo, izpolnite obrazec in priložite sken ali sliko potrdila o opravljenih izpitih.
 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli