Preizkusite in se navdušite - brezplačen predmet online študija

Nadgradite vaša znanja in pridobite javnoveljavno potrdilo

Preizkusite in se navdušite - brezplačen predmet online študija

Ob 20-letnici online študija na Dobi vam omogočamo, da se popolnoma brezplačno vključite v en študijski predmet, si tako pridobite nova znanja za vaše napredovanje ter spoznate vrhunski model online študija.

Dobin model online študija velja za enega najbolj domišljenih in kakovostnih v svetovnem merilu, po mnenju študentov pa ena najbolj fleksibilnih oblik izobraževanja, ki je hkrati tudi prilagojena zaposlenim odraslim in mladim, ki želijo nekaj več.

Model študente spodbuja k aktivnemu sodelovalnemu učnemu procesu, skupnemu kreiranju novega znanja, izhajajočega iz njihovih predhodnih izobraževalnih, sicialnih in delovnih izkušenj, k sodelovalnemu učenju, ki ga podpiramo z različnimi aktivnimi metodami dela, kot so diskusije, študije primerov, reševanje problemov, projektno, timsko delo ...

Vabimo vas, da tudi vi preizkusite Dobin model online študija in se brezplačno vključite v en predmet. Tako se boste lahko sami prepričali o kakovosti izvedbe online študija, ki je prepričal tudi mednarodne strokovnjake, saj je naša fakulteta prva in (zaenkrat tudi edina) v Sloveniji in JV Evropi s kar dvema mednarodnima akreditacijama.

Izbrali smo dva aktualna in zanimiva predmeta za vaše napredovanje in razvoj kariere. Vključite se popolnoma brezplačno.

Predmet Osebni menedžment

Z izzivi osebnega menedžmenta se srečujemo vsakodnevno: Kako si organizirati čas, da bomo pri delu in v zasebnem življenju čim bolj učinkoviti in zadovoljni? Kako se spoprijemati s stresnimi situacijami? Kako učinkovito komunicirati? Kako učinkovito reševati konflikte? Kako čim učinkoviteje usvajati nova znanja in veščine ter kako razmišljati in delovati bolj ustvarjalno? Kako čim bolje uresničevati svoje cilje?

Spoznali boste model »velikih pet« faktorjev osebnosti, po katerih boste osebnost posameznika lahko opisali na petih dimenzijah, ugotovili, katera je vaša prevladujoča strategija reševanja konfliktov, se seznanili z Maslowovo hierarhijo potreb, ki je zelo uporabna tudi za razumevanje motivacije v poslovnem kontekstu, preizkusili eno izmed tehnik za spodbujanje ustvarjalnosti ter razmišljali o vaši dosedanji karieri in o tem, kje se vidite v prihodnje.

Nosilec predmeta: doc. dr. Darko Števančec
Trajanje: 4 tedne (od 22. maja do 18. junija)
Pogoj za vključitev: DA, zaključena najmanj 4-letna srednja šola
Potrdilo: DA, po uspešno zaključenem predmetu boste prejeli javnoveljavno potrdilo in 6 ECTS, ki jih boste lahko uveljavili tudi pri vpisu na DOBA Fakulteto.
Število razpisanih mest: 60
Prijavite se: prijava ni več možna, vsa mesta so polna

 

 Predmet Komuniciranje z vplivnimi javnostmi in lobiranje

Pogosteje, kot se tega zavedamo, smo se v različnih okoliščinah prisiljeni angažirati v vlogi lobista oziroma pri pogajanjih zastopati svojo organizacijo. Kdor ne zna dobro komunicirati, ne bo znal poslovnim partnerjem ali organom oblasti uspešno predstaviti produktov, storitev ali projektov svoje organizacije, pridobiti kupcev ali investitorjev ter si pridobiti primernega položaja v lastnem delovnem okolju. Najmanj, kar potrebuje vsak za svojo obrambo, je poznavanje lobističnih in pogajalskih strategij in taktik, ki jih bodo pogosto drugi deležniki uporabljali v komunikaciji z vami. Pomembno je poznati tudi kriterije etičnosti in legitimnosti njihovega ravnanja, da bi se lahko dovolj hitro odločili, kako ravnati ob takih preizkušnjah.

Pri predmetu bomo namenili glavne poudarke: komuniciranju z vplivnimi javnostmi in mreženju, zastopanju interesov in lobiranju ter pogajalskim doktrinam in tehnikam.

Nosilec predmeta: red. prof. dr. Boris Cizelj
Trajanje: 5 tednov (od 21. maja do 27. junija)
Pogoj za vključitev: DA, zaključen najmanj 3-letni visokošolski program
Potrdilo: DA, po uspešno zaključenem predmetu boste prejeli javnoveljavno potrdilo in 7 ECTS, ki jih boste lahko uveljavili tudi pri vpisu na DOBA Fakulteto.
Število razpisanih mest: 60
Prijavite se: prijava ni več možna, vsa mesta so polna

Pomembno!

Ker se boste mnogi med vami prvič srečali z online študijem, bomo za vas imeli online webinar s predstavitvijo učnega okolja Blackboard, ki ga boste uporabljali med opravljanjem predmeta. Delavnica bo potekala online, in sicer v ponedeljek, 20. maja, od 19.00 do 20.30.

Na online delavnici boste spoznali vse potrebno za online študij
-    kako so razporejene tedenske aktivnosti
-    kako boste opravljali tedenske aktivnosti
-    kje najdete gradivo, ki ga boste uporabljali za opravljanje aktivnosti
-    kako poteka komunikacija z online mentorjem, profesorjem in ostalimi udeleženci predmeta
-    kako si organizirati čas za študij
In še veliko več. Zagotovo pa bo čas tudi za vaša vprašanja.

V času trajanja predmeta se od vas pričakuje aktivnost in sprotno delo. Le na takšen način boste spoznali vse prednosti online študija in pridobili kakovostno znanje ter seveda pridobili potrdilo o opravljenem predmetu, ki je javnoveljavno.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo