Brezplačno se vključite v predmet in spoznajte online študij

Preizkusite online študij in se navdušite

Brezplačno se vključite v predmet in spoznajte online študij

Vabimo vas, da tudi vi preizkusite Dobin model online študija in se popolnoma brezplačno vključite v en študijski predmet ter si tako pridobite nova znanja za vaše napredovanje.

Dobin model online študija velja za enega najbolj domišljenih in kakovostnih v svetovnem merilu, po mnenju študentov pa ena najbolj fleksibilnih oblik izobraževanja, ki je hkrati tudi prilagojena zaposlenim odraslim in mladim, ki želijo nekaj več. Na Dobi študira več kot 1.500 online študentov, za njih skrbijo učitelji, online mentorji, strokovni sodelavci in tehnična podpora, ki so dosegljivi v virtualnem učnem prostoru vsak dan.

Model študente spodbuja k aktivnemu sodelovalnemu učnemu procesu, skupnemu kreiranju novega znanja, izhajajočega iz njihovih predhodnih delovnih izkušenj, k sodelovalnemu učenju, ki ga podpiramo z različnimi aktivnimi metodami dela, kot so diskusije, študije primerov, reševanje problemov, projektno, timsko delo ...

Vabimo vas, da tudi vi preizkusite Dobin model online študija in se brezplačno vključite v en predmet. Tako se boste lahko sami prepričali o kakovosti izvedbe online študija, ki je prepričal tudi mednarodne strokovnjake, saj je naša fakulteta prva in (zaenkrat tudi edina) v Sloveniji in JV Evropi s kar dvema mednarodnima akreditacijama.


ZA VAS SMO IZBRALI DVA AKTUALNA PREDMETA

Predmet Menedžment dogodkov (dodiplomski)

Dogodek je že od nekdaj najpomembnejši način množičnega komuniciranja, saj mu učinek spektakla in druženja dajeta veliko moč vplivanja na čustva in naravnanost udeležencev. Na vedno bolj konkurenčnih trgih tako tudi v gospodarstvu odkrivamo priljubljenost in moč dogodkov, ki so dobili pomembno mesto v komuniciranju organizacijskih sporočil. Dogodki danes predstavljajo komunikacijsko, prodajno, promocijsko in družabno orodje. Pri predmetu bo do izraza prišla vaša kreativnost in inovativnost. Naučili se boste tudi organiziranja hibridnih in online dogodkov. Pridobljeno znanje boste lahko uporabili v poslovnem svetu in tudi v zasebnem življenju.

Nosilec predmeta: mag. Natalie Cvikl Postružnik
Trajanje: od 23. maja do 19. junija
Pogoj za vključitev: DA, zaključena najmanj 4-letna srednja šola
Potrdilo: DA, po uspešno zaključenem predmetu boste prejeli javnoveljavno potrdilo (6 ECTS), ki ga boste lahko uveljavili tudi pri vpisu v katerikoli dodiplomski program na DOBA Fakulteti.
Število razpisanih mest: 120
Kotizacija: brezplačno
Rok prijave: petek, 13. maj
Prijavite se: Prijave so zaključene. 


Predmet Pozitivna psihologija (magistrski)

V sodobnem poslovanju pridobiva pozitivna psihologija vedno večji pomen. Pozitivna psihologija je vznemirljiva in navdihujoča mlada veja psihologije. Gradi tisto, kar je v posamezniku pozitivnega – njegova moč in viri. Cilj pozitivne psihologije je izboljšati subjektivno blagostanje (srečo) in funkcioniranje posameznikov, organizacij in skupnosti ter omogočiti, da bi le-ti uspevali. Pri predmetu boste imeli priložnost spoznati trende v pozitivni psihologiji, spoznati in uporabiti čuječnost, aplicirati pozitivno psihologijo v delovno okolje, prepoznati svoje značajske moči ter preizkusiti naučeno pri timskem delu.

Nosilec predmeta: doc. dr. Marko Divjak
Trajanje: od 24. maja do 24. junija
Pogoj za vključitev: DA, zaključen najmanj visokošolski program (180 ECTS)
Potrdilo: DA, po uspešno zaključenem predmetu boste prejeli javnoveljavno potrdilo (6 ECTS), ki ga boste lahko uveljavili tudi pri vpisu v katerikoli magistrski program na DOBA Fakulteti.
Število razpisanih mest: 60
Kotizacija: brezplačno
Rok prijave: petek, 13. maj
Prijavite se: Prijave so zaključene. 


Pred začetkom predmeta

V sredo, 18. maja zvečer, bo potekalo online uvodno srečanje, kjer boste spoznali vse, kar potrebujete za nemoten študij izbranega predmeta: 
-    kako so razporejene tedenske aktivnosti;
-    kako boste opravljali tedenske aktivnosti;
-    kje najdete gradivo, ki ga boste uporabljali za opravljanje aktivnosti;
-    kako poteka komunikacija z online mentorjem, profesorjem in ostalimi udeleženci predmeta;
-    kako si organizirati čas za študij in še veliko več.

Po uvodnem srečanju bo sledilo nekaj uvajalnih dni in nato začnete s predmetom. V času trajanja predmeta se od vas pričakuje aktivnost in sprotno delo. Le na takšen način boste spoznali vse prednosti online študija in pridobili kakovostno znanje ter seveda pridobili potrdilo o opravljenem predmetu, ki je javnoveljavno.

Preberite, kaj o online študiju pravijo študenti DOBA Fakultete >>

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo