Učitelji magistrskih programov

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

prof. dr. Šime Ivanjko

Delovno mesto

visokošolski učitelj

E-mail

ivanjko.sime@net.doba.si

Nosilec predmeta: Družbeno odgovorno podjetništvo in poslovna etika

Šime Ivanjko je častni konzul Republike Hrvaške in član hrvaške Akademije pravnih znanosti. Je avtor 21 knjig in več kot 1400 bibliografskih del, ki jih je objavil v slovenskem, hrvaškem, srbskem in nemškem jeziku.

S svojim delom je prispeval k razvoju gospodarskega korporacijskega prava, zavarovalnega in meničnega prava. Na začetku devetdesetih let je prispeval k razvoju teorije podjetja, pozneje pa je bil član komisije za pripravo Zakona o gospodarskih družbah.

Bil je pobudnik ustanovitve časopisa Pravne prakse, sodeloval je tudi pri ustanavljanju revije Združeno delo, ki se je pozneje preimenovala v Podjetje in delo. Na njegovo pobudo je Davčni inštitut v Mariboru začel izdajati Davčno-finančno prakso, katere urednik je. Šime Ivanjko je soustanovitelj Društva pravnikov v gospodarstvu v Mariboru. Bil je predsednik Častnega sodišča Pri gospodarski zbornici Jugoslavije in pri Gospodarski zbornici Slovenije ter predsednik Združenja zavarovalnih organizacij Jugoslavije. Kot soustanovitelj je sodeloval pri ustanovitvi več inštitutov in dveh zavarovalnic. Za svoje delo v pravniških poklicnih združenjih je prejel vrsto priznanj na domači kot tudi mednarodni ravni. Je zaslužni profesor Univerze v Mariboru.

Besede dr. Ivanjka o predmetu ...

Kot večletni predavatelj gospodarskega prava, tržne konkurence in poslovne etike z veseljem predavam vsebino predmeta Družbeno odgovorno podjetništvo in poslovna etika. Predmet združuje osnove podjetništva, zlasti področje organiziranosti gospodarskih subjektov in njihov nastop na trgu. S problematiko poslovne etike sem se ukvarjal več kot 30 let, med drugim sem več desetletij opravljal vlogo predsednika Častnega sodišča Gospodarske zbornice Jugoslavije in Gospodarske zbornice Slovenije. V tej funkciji sem pridobival izkušnje in spoznal prakso delovanja gospodarskih subjektov na trgu, tako v socialističnem kot kapitalističnem sistemu. Pri predmetu Družbeno odgovorno podjetništvo se v zadnjih letih ukvarjam z družbeno odgovornostjo, ki na določen način združuje vsebino poslovne etike, vezano na osebne vrednote podjetnika, z novejšimi spoznanji o odgovornosti za naravno in družbeno okolje.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli