Novice

Spremljajte naše novice
09. september 2022

Priznanja za Najboljše visokošolske učitelje, predavatelje in online mentorje v študijskem letu 2021/2022

Na Višji šoli DOBA in DOBA Fakulteti sodeluje pri študijskem procesu več kot 210 učiteljev in online mentorjev, ki s svojim zavzetim in odličnim pedagoškim delom, z uvajanjem sodobnih učnih metod in pristopov, ki spodbujajo aktivnost študentov, zvišujejo kakovost rezultatov.

Priznanja DOBA Fakultete za najboljše visokošolske učitelje/učiteljice v študijskem letu 2021/2022

Laskav naziv NAJBOLJŠEGA VISOKOŠOLSKEGA UČITELJA/UČITELJICE v 2021/2022 so si prislužili izr. prof. dr. Andrej Kovačič, doc. dr. Aidan Cerar in doc. dr. Ana Hafner. V letošnjem izboru za najboljše učitelje in online mentorje je sodelovalo 650 študentov. Predstavljamo vam najboljše:

Najboljša učiteljica 2021/2022 v doktorskem študijskem programu je doc. dr. Ana Hafner

Dr. Ana Hafner je v študijskem letu 2021/2022 v doktorskem študijskem programu  izvedla predmet Izbrana poglavja inoviranja in soustvarjanje.

Dr. Ana Hafner je ob pridobitvi priznanja zapisala:

»Zelo sem hvaležna za to priznanje. Sicer še vedno ne vem zagotovo, s čim sem si ga zaslužila – ne le, da ga nisem pričakovala, poudariti moram, da je sodelovanje z doktorskimi študenti zame že samo po sebi poseben privilegij in nagrada! Hvaležna sem, da sem dobila priložnost za izmenjavo mnenj z ljudmi, ki že imajo svoje pomembne poslovne in raziskovalne izkušnje, in zato sem se od njih lahko tudi zelo veliko naučila. Kar sem razumela kot svoje poslanstvo, je predvsem spodbujanje k nadaljnjemu raziskovanju v predlogih za doktorske dispozicije, ki so si jih študenti že izbrali, z vidika mojega predmeta, torej inovacij in izumljanja. Navsezadnje bodo tudi naši študenti morali priti do novih znanstvenih odkritij ali inovacij, zato menim, da je bil predmet v tem smislu dobro zamišljen in mislim, da so študenti lahko spoznali neke nove razsežnosti v svojem raziskovalnem problemu. Nazadnje vam lahko zaupam še, da se bomo čez nekaj časa lahko veselili res izjemnih doktorskih disertacij. Vsaka posebej ne bo praznik le za našega (bodočega) doktorja znanosti, ampak tudi za fakulteto in zame!« 

Najboljši učitelj 2021/2022 v magistrskih študijskih programih je doc. dr. Aidan Cerar

Dr. Aidan Cerar je v študijskem letu 2021/2022 magistrske študente vodil pri predmetu Komuniciranje, participacija in vključenost deležnikov pri vodenju pametnih mest.

Dr. Aidan Cera je ob pridobitvi naziva zapisal:

»Hvala, veseli me, da sem bil izbran za naj učitelja študijskega leta 2021/22. Še veliko bolj kot to me veseli, kadar vidim, da študenti novo znanje uporabljajo v praksi pri svojem delu. Mesta, kraji, so lahko boljši. Morajo biti bolj zanimivi, bolj prijetni, bolj zeleni, boljši za pešce in nasploh bolj po meri človeka. To je tisto, kar naredi mesto bolj pametno in to je tisto, kar bi rad, da študenti razumejo.«

 

 

Najboljši učitelj 2021/2022 v dodiplomskih študijskih programih je izr. prof. dr. Andrej Kovačič

Dr. Andrej Kovačič je v študijskem letu 2021/2022 študente dodiplomskih študijskih program vodil pri predmetu Komuniciranje in nove tehnologije.

Ob pridobitvi naziva je zapisal:

»Tudi jaz, kot vi, ki ste se vpisali na Doba fakulteto, sem se pred leti odločil, da poučujem predmet Komuniciranje in nove tehnologije in takrat nisem bil povsem prepričan glede novih načinov poučevanja. Online poučevanje komunikacijskih tehnik je bil zame izziv in hkrati tudi nekaj novega in razburljivega. Kako se lahko »dotaknem« svojih študentov, če pa so le ti daleč stran od mene? A na Dobi so načini poučevanja dodelani in skupaj z izjemnim strokovnim kadrom smo uspeli narediti čisto nov koncept poučevanja, ki temelji na praktičnih primerih in sodobnem znanju. Kar naenkrat so omejitve in razdalje postale nove možnosti in povezanost s študenti je bila čedalje močnejša. Seveda, najbolj čudovito pa je, ko srčno željo po predajanju uporabnih znanj začutijo tudi študentje. Hvala torej vam drage študentke in študentje, da ste odprli svoje obzorje, spustili notri komunikacijske tehnike in tudi sami sebi dokazali, da si želite še izboljšati na tem področju kvalitete življenja. Vedite, da ste s priznanjem za naj učitelja potrdili tudi prizadevanja mentorjev in strokovnega osebja ter našo skupno željo na Dobi po predajanju visokega nivoja uporabnega znanja in izkušenj iz prakse. Hvala.« 


Priznanje Višje strokovne šole za najboljšega predavatelja v študijskem letu 2021/2022

Priznanje in laskav naziv si je letos prislužil predavatelj mag. Klemen Žibret.

Mag. Klemen Žibret predava predmete Sodobno vodenje pisarne, Osnove upravljanja in organizacija poslovanja ter Osebni in profesionalni razvoj na Višji strokovni šoli.

Ob izboru in pridobitvi naziva je zapisal:

»Naziv »naj predavatelj« je velika čast in priznanje, hkrati pa tudi obveza in zaveza nadaljnji predanosti pri delu in odličnosti. Ključno pri mojem delu s študenti je v njih prebuditi občutek radovednosti. Študent si mora želeti izvedeti več, biti pogumen in drzen, da nadalje raziskuje in odkriva do sedaj še neznano. Hkrati pa mora biti razmišljujoč, kritičen do novih spoznanj ter usmerjen v to, kako bo lahko pridobljena znanja uporabil v praksi. Ob tem mora biti kritičen do vsega, kar je do zdaj izvedel in spoznal. Verjamem, da je delo s študenti usmerjeno v ustvarjanje boljše prihodnosti za vse – za študente same, za organizacije v katerih so oz. bodo zaposleni in tudi za širšo družbo. Le tako bo naše skupno delo doseglo prave in trajnostne učinke.«


Desna roka visokošolskih učiteljev so online mentorji, strokovnjaki s področij predmetov, ki študente spremljajo sedem dni v tednu, jih motivirajo, dajejo povratne informacije, rešujejo strokovne težave, na katere so naleteli med študijem, jih usmerjajo pri predmetu, odgovarjajo na njihova vprašanja vsak dan v tednu. Online mentorji so velika podpora tako visokošolskim učiteljem kot tudi študentom.

Najboljši online mentorji v 2021/2022 so:

  • mag. Anita Hrast v Sloveniji

  • Sandra Lapčić Kovačić na Hrvaškem ter

  • mag. Nedeljko Ostojić v Srbiji.

Mag. Anita Hrast: “Iskrena hvala za vaše zaupanje v moje delo in v delo Doba fakultete. Nad nazivom Naj online mentorica po izboru študentov v šolskem letu 2021/2022 v Sloveniji na Doba fakulteti sem prijetno presenečena. Dejansko si nisem nikoli predstavljala, da bi kdaj lahko to bila tudi jaz. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem vam, pa tudi vodstvu Doba fakultete, strokovnemu in tehničnemu osebju, predavateljem ter vsem, ki ste kakorkoli pomagali, da naš študijski proces vselej tako odlično poteka.

Vedno znova me navdušuje dejstvo, da se lahko zelo veliko tudi jaz naučim od vseh vas. Prav vzajemno učenje, spoštovanje vsakega živega bitja in zavedanja pomena našega odnosa do narave in ljudi, pa tudi gospodarstva, države in stisk, s katerimi se mnogi srečujemo, nas krepi kot človeka. Biti človek človeku v teh časih, je na prvem mestu, šele potem pridejo na vrsto diplome, nagrade, priznanja, materialno blagostanje in drugo.

Zame študijski proces pomeni spoznavanje sistemskih vidikov našega življenja iz različnih zornih kotov. Zavedam se svojih pomanjkljivosti, pa tudi tega, da nihče od nas ni popoln. Zato poskušam pri svojem delu najprej razumeti sebe in sočloveka, potem pa vse ostalo, kar nas nadgrajuje. Hvala, da ste to začutili in da tudi vi gradite svoje osebne in družbeno odgovorne ter trajnostne vidike delovanja na vsakem koraku in v vsakem okolju.

Z Doba fakulteto sodelujem od leta 2011, ko me je naša odlična direktorica gospa Jasna Dominko Baloh povabila k sodelovanju, za kar se ji ob tej priložnosti iz srca zahvaljujem. V tem času smo razvili več predmetov, pri katerih sem mentorica ali predavateljica, asistentka. Vaše priznanje za naj mentorico mi pomeni več kot kakršnokoli drugo priznanje. Zato še enkrat iskrena hvala za vaše zaupanje in sodelovanje. Ostanite zdravi, srečni in krepite nematerialne dragulje v sebi, saj je to tisto, kar nam za vedno ostane. Uspešno vnašajte vaša znanja in spoznanja v vse vidike vašega življenja in dela in imejte radi sebe in druge.«

Najboljšim visokošolskim učiteljem in online mentorjem v 2021/2022 se zahvaljujemo za njihovo angažiranost in strokovnost, ki jo cenijo tudi naši študenti. S svojim delom in strokovnim znanjem so študente obogatili z znanjem in kompetencami, ki jih potrebujejo za razvoj svoje kariere.

Za osvojeni naziv čestitamo.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo