Učitelji magistrskih programov

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

doc. dr. Aidan Cerar

Delovno mesto

visokošolski učitelj

E-mail

aidan.cerar@net.doba.si

Nosilec predmetov: Komuniciranje, participacija in vključenost deležnikov pri vodenju pametnih mest in Aplikativna urbana sociologija

Aidan Cerar je sociolog, ki se je izobraževal na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in Univerzi Leuphana Lüneburg v Nemčiji. Na Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije se je ukvarjal s projekti, povezanimi s trajnostno mobilnostjo, sodelovanjem javnosti in spodbujanjem razvoja kreativnega sektorja. Na IPoP – Inštitutu za politike prostora se ukvarja s trajnostnim urbanim razvojem, skupnostnimi in prostorskimi praksami ter trajnostno mobilnostjo. Sodeluje tudi v raziskavah ter predava na univerzah v Sloveniji in tujini. Je eden izmed soustanoviteljev Knjižnice REČI, socialne inovacije, ki deluje v Ljubljani, soavtor Celostne prometne strategije Mestne občine Ljubljana in član društva za prostorska vprašanja Maja Farol.

Na DOBA Fakulteti sodeluje v programu Menedžment pametnih mest pri predmetih Komuniciranje, participacija in vključenost deležnikov pri vodenju pametnih mest kot nosilec ter pri Integrativni trajnostni razvoj in prostorsko načrtovanje ter Aplikativna urbana sociologija kot soizvajalec.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli