Učitelji magistrskih programov

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

doc. dr. Ana Hafner

Delovno mesto

visokošolska učiteljica

E-mail

ana.hafner@net.doba.si

Nosilka magistrskih predmetov: Intelektualna lastnina

Nosilka doktorskih predmetov: Izbrana poglavja strateškega menedžmenta in inoviranja

Ana Hafner je predavateljica in mentorica študentom na DOBA Fakulteti in Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu. Je doktorica sociologije, registrirana zastopnica za modele in znamke pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Znanja s področja varstva intelektualne lastnine pa je vrsto let (in še vedno) pridobivala tudi pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO), kjer je uspešno opravila mnogo izpitov, od patentnih prijav do odprtokodnih licenc. Leta 2020 je na Fakulteti za informacijske študije uspešno zaključila svoj triletni postdoktorski raziskovalno-razvojni projekt »Inovacijski potencial slovenske avtomobilske industrije«. Pred tem je deset let sodelovala z združenjem slovenskih izumiteljev ASI, med letoma 2010 in 2016 je bila tudi članica izvršnega sveta Mednarodne federacije združenj inovatorjev (IFIA). Raziskovalno jo zanimajo predvsem inovacije, izumitelji, pravice intelektualne lastnine in prenos tehnologij, pa tudi študije spolov.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli