Prijavno-vpisni postopek

Vpis v sodobne online študijske programe

Prijavno-vpisni postopek

PRIJAVNI ROKI

Prvi prijavni rok

  • Prvi prijavni rok bo potekal od 1. 3. do 30. 6. za dodiplomske programe prve stopnje, magistrske programe druge stopnje in za doktorski program tretje stopnje.

Drugi prijavni rok (Razpisan bo, v kolikor bodo ostala prosta mesta.)

  • Drugi prijavni rok bo potekal od 21. 8. do 30. 9. za dodiplomske programe prve stopnje, magistrske programe druge stopnje in za doktorski program tretje stopnje.

Kako poteka vpis?

1. Izpolnite prijavo:

Oddana prijava še ne pomeni vpisa. Vpisni postopki bodo potekali od julija naprej (gl. točko 3 in 4).

2. Ob prijavi priložite ustrezna dokazila o predhodni izobrazbi 

Ob prijavi v eVŠ vas glede na vpisane podatke o zaključeni izobrazbi aplikacija sama opozori, katere priloge morate oddati k prijavi. V kolikor ob izpolnjevanju prijave ne boste imeli vseh potrebnih dokazil, jih čimprej pridobite in dopolnite prijavo v najkrajšem možnem času, najkasneje do roka, ki bo določen za dopolnitev prijave. 

Dokazila ob vpisu v dodiplomske programe 

  • Vpis v 1. letnik – informacije o zaključku srednje šole pridobimo pridobimo iz eVŠ (Če ste srednjo šolo zaključili pred l. 95 ali v tujini, boste morali k prijavi naložiti ustrezna dokazila o zaključku srednje šole)
  • Vpis v 2. letnik po merilih za prehode – sken diplome višje šole ali potrdilo o diplomiranju (če diploma še ni bila izdana) po programu, sprejetim po letu 1994 ALI + potrdilo o opravljenih izpitih na prejšnji fakulteti, če se vpisujete na podlagi nedokončane fakultete.
  • Vpis v tretji letnik po merilih za prehode – kopija diplome višje šole po programu, sprejetim pred letim 1994 ali + potrdilo o opravljenih izpitih na prejšnji fakulteti, če se vpisujete na podlagi nedokončane fakultete.

Dokazila za vpis v magistrske programe:

  • Sken diplome ali potrdila o diplomiranju, če diploma še ni bila izdana – zaključen dodiplomski študij v obsegu 180 ECTS točk.
  • Sken potrdila o opravljenih izpitih ali priloge k diplomi
  • CV življenjepis

Če ste študij zaključili v tujini, boste ob potrditvi vpisa v juliju morali poslati overjene kopije dokazil o zaključeni izobrazbi. 

3. Omejitev vpisa in izbirni postopek 
Za študijske programe, za katere bo število prijav v prvem prijavnem roku preseglo število prostih mest, bo sprejet Sklep o omejitvi vpisa. DOBA Fakulteta bo v tem primeru v skladu z Razpisom za vpis izvedla izbirni postopek. Kandidati boste v primeru sprejetja Sklepa o omejitvi vpisa ter sprejetju/nesprejetju obveščeni v juliju. Če omejitev vpisa za program ni sprejeta, bomo vse prijavljene kandidate, ki izpolnjujete pogoje za vpis, v začetku meseca julija povabili k vpisu. 

4. Potrditev vpisa (za sprejete kandidate)

Po elektronski pošti boste v juliju prejeli navodila in dokumentacijo za vpis (pogodbo, vpisni list, informacije za plačilo). Vpis boste potrdili do roka, določenega v obvestilu, tako, da boste na sedež fakultete poslali zahtevane dokumente. Po pregledu vaše dokumentacije vas bomo o potrditvi vpisa obvestili po elektronski pošti. 

5. Začetek študija 

S študijem boste začeli v drugem tednu oktobra z online uvajalnimi dnevi. Uvod v študij je namenjen pripravi na študij, spoznavanju učnega okolja, orodij, testiranju ... Šele po opravljenem uvajalnem programu boste začeli s študijem pri prvem predmetu. O prvem online srečanju (Uvodni dan), boste pravočasno obveščeni po elektronski pošti. 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli