Šolnina in prispevki

Vpis v sodobne online študijske programe

Šolnina in prispevki

Poleg kakovostne izvedbe študijskega procesa fakulteta zagotavlja nadstandardno izvedbo programa.

Plačilni pogoji in ugodnosti

 • možnost plačila na 12 obrokov
 • možnost plačila v enkratnem znesku z dodatnim popustom
 • popust v višini 300,00 EUR za diplomante Višje strokovne šole DOBA pri vpisu v dodiplomske programe in diplomante DOBA Fakultete pri vpisu v magistrske programe (*popust se obračuna pri šolnini v prvem letu vpisa; popust za diplomante in ostali morebitni popusti se izključujejo)
 • popust v višini 300,00 EUR za vrhunske športnike 

   

Šolnina in prispevki 23/24

Študijski programi Strošek enega letnika
Dodiplomski programi: Menedžment v sodobnem poslovanju, Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi, Menedžment v sociali in izobraževanju

plačilo v enkratnem znesku s popustom: 2.899,00 EUR
plačilo v obrokih: 12 obrokov (višina obroka: 255,00 EUR)

Dodiplomski program Uporabna psihologija (vsa mesta so zasedena)

Pripravljalno leto za pridobitev pogojev za vpis v magistrski program Psihologija 

plačilo v enkratnem znesku s popustom: 3.920,00 EUR
plačilo v obrokih: 12 obrokov (višina obroka: 343,00 EUR)

Magistrski programi: Mednarodno inovativno poslovanje, Marketing in prodaja, Menedžment pametnih mest, Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju

plačilo v enkratnem znesku s popustom: 3.289,00 EUR
plačilo v obrokih: 12 obrokov (višina obroka: 290,00 EUR)

Magistrski program Psihologija

plačilo v enkratnem znesku s popustom: 4.400,00 EUR
plačilo v obrokih: 12 obrokov (višina obroka: 385,00 EUR)

Doktorski program Inovacije in trajnostno poslovanje v digitalni družbi

plačilo v enkratnem znesku s popustom: 4.700,00 EUR (za magistre DF 3.900,00 EUR)
plačilo v obrokih: 8 obrokov (višina obroka: 599,00 EUR, za magistre DF 499,00 EUR)

Način plačila študent opredeli v pogodbi ob vpisu. DOBA Fakulteta bo predvidoma trikrat letno usklajevala višino obrokov v skladu s stopnjo rasti življenjskih potrebščin v RS, pri čemer ob prvem vpisu v študij za prve tri mesece veljajo cene, kot so bile ob podpisu pogodbe. Plačilo šolnine za vpis v vsak nadaljnji letnik in vse ostale prispevke (diplomiranje, …) bo DOBA Fakulteta študentu zaračunala po ceniku, ki ga sprejme Upravni odbor DOBA Fakultete predvidoma januarja za prihodnje študijsko leto.

Kaj vključuje šolnina

Ker smo edina fakulteta z mednarodnima akreditacijama kakovosti online študija v JV Evropi, študijski proces izvajamo po visokih evropskih standardih, kar vključuje sodobne pedagoške pristope, doseganje učnih ciljev, podporo in skrb za razvoj študentov, stalno zagotavljanje kakovosti ter vrhunsko učno okolje. Poleg kakovostne izvedbe študijskega procesa pa fakulteta nudi tudi nadstandardno izvedbo programa:

 • vpisne stroške
 • uvodna usposabljanja za uspešen začetek študija: spoznavanje z informacijsko tehnologijo, strategije in tehnike za uspešno online učenje in študij;
 • interaktivni online študijski vodič;
 • celostno podporo med študijem - online mentorstvo 24/7, akademski svetovalci, tehnična podpora;
 • 24/7 dostop do virtualnega učnega okolja Blackboarad Learn z učnimi in komunikacijskimi orodji, e-gradiva in celoletni dostop do predmetov;
 • dostop do portala MOJA.DOBA, v okviru katerega so študentom na voljo: e-indeks, e-referat, ki omogoča spletno prijavo na izpit, naročanje potrdil, dostop do urnikov, pomembna obvestila;
 • dostop in uporabo medijskega kotička v virtualnem učnem okolju, ki zajema dostope do: e-knjižnice, slovenskih in tujih spletnih časopisov in portalov, strokovnih revij v slovenskem in tujih jezikih, spletnih baz podatkov;
 • Microsoftov paket Office 365 ProPlus;
 • sodelovanje gostujočih vrhunskih strokovnjakov iz prakse na različnih področjih;
 • trikratno opravljanje izpitov;
 • storitve Kompetenčnega centra;
 • dogodke v okviru Kariernega centra za pomoč pri vstopu na trg dela in načrtovanju kariere:
 • članarino za knjižnico;
 • članstvo v Alumni klubu.

Cenik DOBA Fakultete je v celoti objavljen na spletni strani.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli