Domov > Magistrski programi > Študijski program Menedžment pametnih mest

NOVO! Program Menedžment pametnih mest

Podiplomski magistrski program Menedžment pametnih mest je sodoben in edini tovrsten program v Sloveniji in Jugovzhodni Evropi.

Privlačno je postati magister na enem od najbolj aktualnih razvojnih področij.

Namen programa je ponuditi študentom celosten pogled na koncept pametnih mest, izzive, s katerimi se mesta srečujejo v procesu preoblikovanja in priložnosti, ki se s tem odpirajo. Program je  tako v prvi vrsti namenjen posameznikom, ki boste aktivni  pri oblikovanju javnih politik in implementaciji le-teh pri razvoju, vodenju in upravljanju mest prihodnosti. 

Poučevali vas bodo priznani strokovnjaki na svojem področju in praktiki pri uvajanju lokalnih rešitev doma in v tujini.  Z delom na dejanskih projektih in ogledi dobrih praks razvoja in upravljanja pametnih mest doma in v tujini, boste novo pridobljeno znanje lahko takoj prenesli v lastno okolje.

Razvoj novih znanj za pametna mesta podpirajo tudi mnoga podjetja in seveda tudi občine. Tako so nam iz Skupnosti občin Slovenije že poslali konkretne izzive, s katerimi se soočajo nekatere občine, ki jih boste reševali med študijem.

Spoznajte 5 pametnih mest. Brezplačno e-knjigo prejmete tukaj.

Informacije o programu

Vrsta programa: podiplomski magistrski program
Stopnja: 2. bolonjska stopnja
Raven izobrazbe SOK: 8
Jeziki izvajanja: slovenski, angleški
Trajanje programa: dve leti (120 ECTS)
Način izvedbe študija: online študij ali v kombinirani študijski poti (velja samo za izvedbo v angleškem jeziku)
Strokovni naslov: magister/magistrica poslovnih ved (okrajšava mag. posl. ved)

Obvezni del programa so tudi občasna srečanja oz. terenske vaje, pri katerih si boste ogledali primere dobrih praks razvoja in upravljanja pametnih mest.

Pričakujemo motivirane posameznike, ki ...

 

Magistri in kariera

Po opravljenem magisteriju boste opremljeni s sodobnimi sistemskimi in upravljavskimi znanji za vodenje projektnih timov na področju urbanega razvoja in razvoja pametnih mest. Z magisterijem boste lahko v občinah in na drugih področjih javne uprave uspešno delali v medsektorskem povezovanju in pri vodenju zahtevnih razvojnih projektov. Magisterij vam bo koristil pri delu v organizacijah, inštitutih in razvojno naravnanih podjetjih z vizijo soustvarjanja razvoja pametnih mest prihodnosti.

Izobrazba, ki si jo boste pridobili vam omogoča nadaljevanje študija na doktorskih študijskih programih 3. bolonjske stopnje.

Kombinirana študijska pot za študij v angleškem jeziku

Za širitev in krepitev poslovnih vezi v tujini se lahko odločite za študij magistrskega programa Menedžment pametnih mest v angleškem jeziku, ki poteka v obliki kombinirane študijske poti. V tem primeru se prepletata klasičen študij s predavanji in seminarskim delom v Mariboru ter vaše samostojno individualno delo ob podproi informacijske tehnologije in mentorja. Študirali in sodelovali boste s študenti iz različnih držav in celin, spoznavali boste gospodarstva drugih držav, bili deležni medkulturne komunikacije in še veliko več. Vpisni pogoji so enaki kot za vpis v program v slovenskem jeziku.

 

Print