Domov > Magistrski programi > Študijski program Menedžment pametnih mest

NOVO! Program Menedžment pametnih mest

Podiplomski magistrski program Menedžment pametnih mest je sodoben in edini tovrsten program v Sloveniji in Jugovzhodni Evropi.

Privlačno je postati magister na enem od najbolj aktualnih razvojnih področij.

Namen programa je ponuditi študentom celosten pogled na koncept pametnih mest, izzive, s katerimi se mesta srečujejo v procesu preoblikovanja in priložnosti, ki se s tem odpirajo. Program je  tako v prvi vrsti namenjen posameznikom, ki boste aktivni  pri oblikovanju javnih politik in implementaciji le-teh pri razvoju, vodenju in upravljanju mest prihodnosti. 

Poučevali vas bodo priznani strokovnjaki na svojem področju in praktiki pri uvajanju lokalnih rešitev doma in v tujini.  Z delom na dejanskih projektih in ogledi dobrih praks razvoja in upravljanja pametnih mest doma in v tujini, boste novo pridobljeno znanje lahko takoj prenesli v lastno okolje.

Razvoj novih znanj za pametna mesta podpirajo tudi mnoga podjetja in seveda tudi občine. Tako so nam iz Skupnosti občin Slovenije že poslali konkretne izzive, s katerimi se soočajo nekatere občine, ki jih boste reševali med študijem.

Spoznajte 5 pametnih mest. Brezplačno e-knjigo prejmete tukaj.

Informacije o programu

Vrsta programa: podiplomski magistrski program
Stopnja: 2. bolonjska stopnja
Raven izobrazbe SOK: 8
Jeziki izvajanja: slovenski, angleški
Trajanje programa: dve leti (120 ECTS)
Način izvedbe študija: online študij ali v kombinirani študijski poti (velja samo za izvedbo v angleškem jeziku)
Strokovni naslov: magister/magistrica poslovnih ved (okrajšava mag. posl. ved).

Pričakujemo motivirane posameznike, ki ...

 

Magistri in kariera

Po opravljenem magisteriju boste opremljeni s sodobnimi sistemskimi in upravljavskimi znanji za vodenje projektnih timov na področju urbanega razvoja in razvoja pametnih mest. Z magisterijem boste lahko v občinah in na drugih področjih javne uprave uspešno delali v medsektorskem povezovanju in pri vodenju zahtevnih razvojnih projektov. Magisterij vam bo koristil pri delu v organizacijah, inštitutih in razvojno naravnanih podjetjih z vizijo soustvarjanja razvoja pametnih mest prihodnosti.

Izobrazba, ki si jo boste pridobili vam omogoča nadaljevanje študija na doktorskih študijskih programih 3. bolonjske stopnje.

Kombinirana študijska pot za študij v angleškem jeziku

Za širitev in krepitev poslovnih vezi v tujini se lahko odločite za študij magistrskega programa Menedžment pametnih mest v angleškem jeziku, ki poteka v obliki kombinirane študijske poti. V tem primeru se prepletata klasičen študij s predavanji in seminarskim delom v Mariboru ter vaše samostojno individualno delo ob podproi informacijske tehnologije in mentorja. Študirali in sodelovali boste s študenti iz različnih držav in celin, spoznavali boste gospodarstva drugih držav, bili deležni medkulturne komunikacije in še veliko več. Vpisni pogoji so enaki kot za vpis v program v slovenskem jeziku.

 

Print