20 let DOBA Fakultete – 20 let odpiranja novih perspektiv

20 let odpiranja novih perspektiv

20 let DOBA Fakultete – 20 let odpiranja novih perspektiv

»Najboljši način, da napoveš prihodnost, je da jo ustvariš.«
                                                                             Abraham Lincoln

DOBA Fakulteta je začela svojo prihodnost in prihodnost svojih študentov ustvarjati leta 2003. S sodobnimi programi in načini študija že 20 let odpiramo nove perspektive, karierne in razvojne možnosti za študente in diplomante kakor tudi za  organizacije, v katerih so zaposleni. 
Naše poslanstvo je širjenje znanja in povezovanje vseh, ki verjamejo v uspeh in nasmeh. To uresničujemo s sinergičnim povezovanjem raziskovalnega, izobraževalnega in razvojnega  dela ob spodbujanju sodelovanja, inoviranja  in odpiranja v mednarodni prostor.  

V dinamično spreminjajočem se okolju je DOBA Fakulteta svojo 20-letno pot gradila na temeljih nenehnega razvoja, povezovanja in sodelovanja, inoviranja, novih znanj, digitalnih tehnologij in stremljenja k odličnosti na vseh področjih. V prihodnost naravnan način razmišljanja in delovanja je prinesel rezultate, na katere smo ponosni: 11 akreditiranih študijskih programov, s katerimi smo prisotni v Sloveniji in na tujih trgih in več kot 9000 vpisanih študentov iz 46 držav.  Odlikujejo nas pedagoško inoviranje  in sodobni programi, ki jih podpirajo napredne digitalne tehnologije.

Pravi zmagovalci našega delovanja pa so naši diplomanti, skoraj 6000 jih že je, ki si z novimi znanji in kompetencami  tlakujejo lastno pot do uspeha.

Naš največji razvojni dosežek je model online študija, ki ga lahko ponosno postavimo ob bok tujim modelom, ki veljajo za najbolj domišljene in kakovostne v svetovnem merilu. Oblikovali smo ga kot odgovor na potrebe po večji dostopnosti, fleksibilnosti ter kakovosti izobraževanja in zanj pridobili dve  mednarodni akreditaciji.

Pomembni mejniki na poti v prihodnost so tudi številni inovativni raziskovalni in razvojni projekti, s katerimi fakulteta uresničuje  svojo vizijo:  Smo in želimo tudi v prihodnje biti fakulteta, ki vidi dlje.

V času nenehnih  sprememb stojimo pred veliko odgovornostjo, kako študente pripraviti na prihodnost, na skupno razmišljanje o trajnostnih vidikih našega življenja in dela, kjer je v ospredju tudi skrb za okolje zato, da bi tudi prihodnje generacije na tem čudovitem planetu kvalitetno živele in ustvarjale. 

DOBA Fakulteta si je  v 20 letih svojega obstoja izgradila trdne temelje in na teh temeljih drzno stopa naprej po poti konkurenčnosti na globalnem odru. Hvala vsem, ki to pot delite z nami. 

DOBA Fakulteta v številkah leta 2023

  • 5 dodiplomskih študijskih programov
  • 5 podiplomskih magistrskih študijskih programov
  • 1 doktorski program
  • 4872 diplomantov dodiplomskih programov in 736 diplomantov magistrskih programov
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli