Organiziranost in organi

DOBA, Vodilna mednarodna online fakulteta

Organiziranost in organi

DOBA Fakulteto sestavljajo organizacijske enote, ki skrbijo za izvajanje izobraževalnih, raziskovalnih in mednarodnih aktivnosti fakultete in organov fakultete.

Dekan: prof. dr. Rasto Ovin
Direktor: Jasna Dominko Baloh

Senat
Senat je najvišji strokovni organ fakultete, sestavljajo ga visokošolski učitelji, znanstveni delavci in študentje.

Člani:

 • prof. dr. Rasto Ovin
 • prof. dr. Boris Cizelj
 • prof. dr. Anita Maček
 • izr. prof. dr. Martin Kramar
 • doc. dr. Jasna Murgel
 • viš. pred. mag. Vesna Lešnik Štefotič
 • Matej Mušič, predstavnik študentov
 • Dušan Stojanovič, predstavnik študentov

Komisije senata

 • Komisija za študentske zadeve
 • Komisija za kakovost in evalvacije
 • Komisija za izvolitve v nazive
 • Komisija za doktorski študij

Akademski zbor

Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci, ki so v študijskem letu vključeni v načrt izvedbe študijskih programov. Pri njegovem delu sodelujejo tudi predstavniki študentov.
Predsednik akademskega zbora: prof. dr. Boris Cizelj

Študentski svet

Študentski svet predstavljajo predstavniki študentov DOBA Fakultete in ima pet članov, tako da imajo v študentskem svetu praviloma predstavnike dodiplomskih in podiplomski programov.

Predsednik: Dušan Stojanovič
Namestnik predsednika: Slavica Milinković
Člana Senata: Matej Mušič in Dušan Stojanovič
Član Komisije za študentske zadeve: Jan Marjanovič
Član Komisije za kakovost in evalvacije: Aleš Kovačič

Programski sosvet

Programski sosvet je posvetovalni organ DOBA Fakultete, v katerega so vključeni predstavniki gospodarstva, strokovnjaki, uspešni diplomanti in visokošolski učitelji.

Člani:

 • Branka Aralica, direktorica Mrežnega podjetniškega inkubatorja Vrelec Rogaška Slatina
 • Tina Cipot, vodja korporativnega komuniciranja Lidl Slovenija
 • mag. Mitja Jermol, vodja centra za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij na Inštitutu Jožef Stefan 
 • mag. Bernard Memon, direktor Zavoda RS za zaposlovanje, OE Maribor
 • dr. Rasto Ovin, dekan DOBA Fakultete
 • mag. Franci Pivec, visokošolski učitelj na DOBA Fakulteti
 • mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice
 • mag. Natalie Cvikl Postružnik, direktorica podjetja Insights d.o.o. in visokošolska učiteljica na DOBA Fakulteti
 • Bojan Radusinović, diplomant dodiplomskega programa Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi
 • Aleksander Svetelšek, direktor podjetja SA&AS Aleksander Svetelšek s. p. in diplomant magistrskega programa Marketing in prodaja
 • Jasna Dominko Baloh, direktorica DOBA Fakultete
   

Različni interni akti DOBA Fakultete so:

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo