Organiziranost in organi

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

Organiziranost in organi

DOBA Fakulteto sestavljajo organizacijske enote, ki skrbijo za izvajanje izobraževalnih, raziskovalnih in mednarodnih aktivnosti fakultete in organov fakultete.

Dekan: prof. dr. Rasto Ovin
Direktor: Jasna Dominko Baloh

Senat
Senat je najvišji strokovni organ fakultete, sestavljajo ga visokošolski učitelji, znanstveni delavci in študentje.

Člani:

 • prof. dr. Rasto Ovin
 • prof. dr. Boris Cizelj
 • prof. dr. Anita Maček
 • izr. prof. dr. Martin Kramar
 • doc. dr. Živa Veingerl Čič
 • doc. dr. Jasna Murgel
 • viš. pred. mag. Vesna Lešnik Štefotič
 • Ana Božič, predstavnica študentov
 • Matej Mušič, predstavnik študentov

Komisije senata

 • Komisija za študentske zadeve
 • Komisija za kakovost in evalvacije
 • Komisija za izvolitve v nazive
 • Komisija za doktorski študij

Akademski zbor

Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci, ki so v študijskem letu vključeni v načrt izvedbe študijskih programov. Pri njegovem delu sodelujejo tudi predstavniki študentov.
Predsednik akademskega zbora: prof. dr. Boris Cizelj

Študentski svet

Študentski svet predstavljajo predstavniki študentov DOBA Fakultete in ima pet članov, tako da imajo v študentskem svetu praviloma predstavnike dodiplomskih in podiplomski programov.

Predsednica: Ana Božič
Namestnik predsednice: Andrej Begovič
Predstavnika v senatu: Ana Božič in Matej Mušič
Predstavnica v komisiji za študentske zadeve: Ena Vidačković
Predstavnica v komisiji za kakovost in evalvacije: Sonja Bilodjerič
Predstavniki v akademskem zboru DOBA Fakultete: Ana Božič, Andrej Begovič, Sonja Bilodjerič, Matej Mušič in Ena Vidačković.

Programski sosvet

Programski sosvet je posvetovalni organ DOBA Fakultete, v katerega so vključeni predstavniki gospodarstva, strokovnjaki, uspešni diplomanti in visokošolski učitelji.

Člani:

 • Branka Aralica, direktorica Mrežnega podjetniškega inkubatorja Vrelec Rogaška Slatina
 • Tina Cipot, vodja korporativnega komuniciranja Lidl Slovenija
 • mag. Mitja Jermol, vodja centra za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij na Inštitutu Jožef Stefan 
 • mag. Bernard Memon, direktor Zavoda RS za zaposlovanje, OE Maribor
 • dr. Rasto Ovin, dekan DOBA Fakultete
 • mag. Franci Pivec, visokošolski učitelj na DOBA Fakulteti
 • mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice
 • mag. Natalie Cvikl Postružnik, direktorica podjetja Insights d.o.o. in visokošolska učiteljica na DOBA Fakulteti
 • Bojan Radusinović, diplomant dodiplomskega programa Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi
 • Aleksander Svetelšek, direktor podjetja SA&AS Aleksander Svetelšek s. p. in diplomant magistrskega programa Marketing in prodaja
 • Jasna Dominko Baloh, direktorica DOBA Fakultete
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo