Učitelji dodiplomskih programov

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

izr. prof. dr. Viktorija Florjančič

Delovno mesto

visokošolska učiteljica

E-mail

viktorija.florjancic@net.doba.si

Nosilka predmeta: E-izobraževanje

Viktorija Florjančič je doktorirala 2007 na UP, Fakulteti za management v Kopru, kjer je bila zaposlena zadnjih 20 let. Razvijala in poučevala je različne predmeta s področja poslovne informatike, na vseh treh stopnjah študija. Raziskovalno jo zanima uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanju ter vpliv tehnologije na naša življenja. Rezultate raziskav predstavlja na mednarodnih konferencah ter objavlja v tujih in domačih revija. Je avtorica dveh znanstvenih monografij s področja e-izobraževanja v visokem šolstvu. V času dela na univerzi je bila članica senata fakultete in senata univerze, sodelovala pa je tudi v številnih komisijah na fakulteti in univerzi. Sodelovala je tudi v različnih projektih, predvsem s področja vključevanja tehnologije v izobraževanje.

Več na spletni strani: vika.si

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli