Učitelji magistrskih programov

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

doc. dr. Andreja Lavrič

Delovno mesto

visokošolska učiteljica

E-mail

andreja.lavric@net.doba.si

Nosilka dodiplomskega predmeta: Uvod v pedagoško psihologijo

Nosilka magistrskega predmeta: Psihologija izobraževanja

Andreja Lavrič, doktorica pedagoških znanosti, deluje v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje in sodeluje s Centrom za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete UL, kjer poučuje pedagoško psihologijo in visokošolsko didaktiko. Izvedla je številne seminarje in delavnice s področja komunikacije, motivacije, metod poučevanja in multimedijskega izobraževanja na visokih in višjih šolah za učitelje vseh stopenj in različne druge strokovnjake. Od leta 2018 do 2022 je sodelovala z Univerzo v Ljubjani kot predavateljica pedagoške psihologije pri projektu Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu.

Poleg navedenih pedagoških vsebin se ukvarja tudi s psihološko pomočjo po kriznih dogodih v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jo kot avtorica razvija in izvaja usposabljanja. Napisala je več strokovnih člankov in je soavtorica dveh knjig Predavanje kot komunikacija in Psihosocialna pomoč po nesrečah in drugih kriznih dogodkih.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli