Učitelji magistrskih programov

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

prof. dr. Bojan Pretnar

Delovno mesto

zunanji sodelavec

E-mail

bojan.pretnar@net.doba.si

Področje: Intelektualna lastnina

»Osrednje teme mojega akademskega raziskovanja so ekonomika tehničnega napredka ter pravni, poslovni in ekonomski vidiki intelektualne lastnine.« Je avtor dveh knjig o intelektualni lastnini in študijskega gradiva za ekonomiko inovacij (EF Ljubljana), poleg tega je avtor posameznih poglavij v tujih knjigah uglednih založb (Oxford University Press, Carl Heymanns Verlag) in številnih člankov v mednarodnih strokovnih revijah.

Vrsto let je predaval predmet Menedžment inovacij na podiplomskem študiju EF v Ljubljani ter dodiplomska predmeta Inovacije in intelektualna lastnina (FDV LJ) ter Inovacije in patenti (Fakulteta za strojništvo v Ljubljani). Je občasni predavatelj na podiplomskem študiju prava intelektualne lastnine na Pravni fakulteti Univerze v Stockholmu ter na podiplomskem študiju prava in menedžmenta intelektualne lastnine na univerzi R. Schumann v Strasbourgu. V obdobju 1994–2000 je bil pogosto angažiran kot izvedenec svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) v Ženevi, kjer je bil zaposlen med letoma 2000 in 2010. V letih 1991–2000 je bil prvi direktor slovenskega urada za intelektualno lastnino ter diplomatski predstavnik Slovenije pri WIPO in pri svetu za intelektualno lastnino svetovne trgovinske organizacije (WTO).

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli