Učitelji magistrskih programov

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

prof. dr. Boris Cizelj

Delovno mesto

v. d. dekana DOBA Fakultete

E-mail

boris.cizelj@doba.si

Nosilec predmetov: Komuniciranje z vplivnimi javnostmi in lobiranje

Dr. Boris Cizelj ima bogate izkušnje na področju lobiranja, mednarodnih ekonomskih odnosov, zatopanja interesov in diplomacije. Bilj je ambasador Jugoslavije v Avstraliji in ambasador Slovenije v EU in NATO. Vrsto let je bil glavni lobist Slovenije v Bruslju, pred tem namestnik vodje slovenske pogajalske skupine za pogajanja z Evropsko unijo.

Je redni profesor za področje mednarodnih odnosov in član uprave Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja (SBRA) v Bruslju. Sodeloval je pri ustanovitvi Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj (Centre for International Cooperation and Development - CICD), ter ga kot direktor vodil med letoma1980 in 1987. Bil je prvi dekan DOBA Fakultete. Kot gostujoči profesor od leta 2001 sodeluje z Evropskim centrom za mir in razvoj v Beogradu, poleg tega je v svoji karieri predaval na številnih univerzah in institucijah. Svoje bogate izkušnje in znanje prenaša na mlajše generacije v okviru predmetov z evropskimi vsebinami na številnih univerzah po Evropi. V Bruslju predseduje več evropskim mrežam (NIROC od 2000, EREF in RIBN od 2005) ter je podpredsednik Upravnega odbora Evropskega instituta za industrijski leadership.

Skozi študij ekonomije in drugih družbenih ved se je usposabljal za razumevanje procesov v družbi, sistemov vplivanja in odločanja – na nacionalni in mednarodni ravni. Tako so ga zanimali pojavi vertikalnega strukturiranja družbe, vloga elit in kasneje procesi ekonomske integracije. Praktične izkušnje je nabiral najprej v raziskovalni sferi, kasneje v diplomaciji in končno v lobistični dejavnosti.

Pedagoško delo mu predstavlja priložnost za nadgrajevanje in sistematiziranje nabranih znanj in praktičnih izkušenj, ki jih prenaša na študente.

"Ključno sporočilo mojega predmeta je:  v vsaki družbi se morajo posamezniki in organizacije postaviti za svoje pravice, zastopati svoje legitimne interese in se uspešno pogajati. Za to so potrebna določena znanja in kompetence – čimprej v svojem razvoju jih pridobimo bolje za vse." pravi dr. Boris Cizelj, o svojem predmetu.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli