Učitelji magistrskih programov

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

doc. dr. Branko Škafar

Delovno mesto

visokošolski učitelj

E-mail

branko.skafar@net.doba.si

Nosilec dodiplomskega predmeta: Menedžment kakovosti

Nosilec magistrskega predmeta: Kreativno upravljanje inovacij v storitveni dejavnosti

Branko Škafar je doktor znanosti s področja poslovnih ved. Ima več kot 20 let izkušenj v gospodarstvu. Opravljal je dela vodje podaje, bil direktor podjetja Saubermacher & Komunala, d. o. o., ki je prejelo priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost in sodelovalo za pridobitev nagrade EFQM, bil je tudi direktor Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, enota v Zagrebu. Je prejemnik številnih nagrad. Med drugim je prejemnik nagrade Gospodarske zbornice Slovenije, ki mu je podelila visoko priznanje za izjemne dosežke pri trajnejšem pomenu v gospodarstvu.

Predavatelj je od leta 2004 na višjih in visokih šolah. Področja njegovega delovanja so predvsem vodenje, kakovost in inovativnost. Na DOBA Fakulteti je že nekaj let predavatelj online študija v Sloveniji, Srbiji in Hrvaški. Je avtor številnih strokovnih publikacij in člankov ter udeleženec mednarodnih in nacionalnih strokovnih konferenc.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli