Učitelji magistrskih programov

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

doc. dr. Damjan Kavaš

Delovno mesto

visokošolski učitelj

E-mail

damjan.kavas@doba.si

Nosilec predmeta: Kreativno upravljanje tehnoloških inovacij

Dr. Damjan Kavaš je direktor Inštituta za ekonomska raziskovanja, Ljubljana. Je strokovnjak za strateško načrtovanje, izvajanje, spremljanje ter evalvacijo programov in projektov. V zadnjih letih je njegovo strokovno delo predvsem povezano s programiranjem, izvajanjem, spremljanjem in vrednotenjem javnih politik, s storitvenimi in družbenimi inovacijami (design thinking, service design, kreativne industrije, socialno podjetništvo), s pripravo strategij, kakor tudi s prilagajanjem družbe in gospodarstva tehnološkim, družbenim, okoljskim ter demografskim spremembam. Med delom na projektih stalno sodeluje s podjetji, tehnološkimi parki, raziskovalnimi organizacijami, razvojnimi agencijami, ministrstvi, Evropsko komisijo, OECD in drugimi mednarodnimi organizacijami.

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli