Učitelji magistrskih programov

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

doc. dr. Danijela Brečko

Delovno mesto

visokošolska učiteljica

E-mail

danijela.brecko@net.doba.si

Nosilka dodiplomskih predmetov: Izobraževanje in kadrovski menedžment, Planiranje, organizacija in management izobraževanja in Uporabna socialna psihologija

Nosilka magistrskih predmetov: Presojanje, odločanje in reševanje problemov in Psihologija vodenja

Danijela Brečko ima več kot dvajsetletne izkušnje s področja profesionalnega osebnega razvoja in voditeljstva. Magistrirala je na Filozofski fakulteti s področja osebnega razvoja in na temo svojega magisterija izdala tudi knjigo Kako se odrasli spreminjamo. Doktorirala pa je s področja načrtovanja kariere in vloge izobraževanja. Ves čas deluje v praksi. Več kot 20 let se je kalila kot urednica izobraževalnih programov ter kot vodja družbe Planet GV, ki se ukvarja s poslovnim izobraževanjem in svetovanjem, od leta 2015 pa  je izvršna direktorica družbe Sofos, Inštituta za upravljanje znanja in razvoj talentov, ki razvija orodja za raziksovanje in razvoj  človeških talentov. Je  tudi aktualna predsednica Združenja EMCC Slovenija, ki je del mednarodnega združenja EMCC Global (European Mentoring and Coaching Council)

Univerzitetna izobrazba:
Doktorica andragogike oz. kariernih sistemov (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2005), magistrica osebnega razvoja odraslih (UNI Ljubljana, Filozofska fakulteta, 1999), Master of Business Administration (IEDC, poslovna šola Bled 1997), profesorica pedagogike in sociologije (UNI Ljubljana, Filozofska fakulteta 1996)

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Raziskuje metodologijo izobraževalnega managementa in coachinga kot orodja za učinkovit profesionalni in osebni razvoj. Prav tako preučuje voditeljstvo kot novo paradigmo razvoja kadrov, kjer se njene raziskave osredotočajo predvsem na vodenje in upravljanje s človeškimi viri. Razvija tudi področje uporabne psihologije s poudarkom na psihologiji vodenja. Sodeluje v mednarodnem raziskovalnem projektu z raziskovalci iz EMCC Global, ATINAR-jem iz Grčije, Inštitutom za kadrovske zadeve, Praga, ter Združenjem Manager Slovenije. Od leta 2016 vodi nacionalni projekt Organizacijska energija, kjer koordinira 16 razvojnih partnerjev.

Strokovno in organizacijsko delo: 
Deluje v več svetovalnih organizacijah, kjer je sooblikovala in vodila različne projekte, kot so Vključi.vse, Slovenski kadrovski kongres, Strokovna coaching konferenca, DayAct, coaching za vsak dan, EYE project za vzpostavitev izobraževalnega centra Zavoda za zaposlovanje Kosovo, Celovit sistem upravljanja znanja v družbi ELES…Je avtorica preko 250 strokovnih in znanstvenih člankov ter avtorica 9 strokovnih knjig,

Objave/publikacije:
Objavljena dela so dostopna na spletnem naslovu.
Več še na: https://sl.wikipedia.org/wiki/Danijela_Brečko, www.sofos.si.
ID Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0221-606X.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli