Učitelji magistrskih programov

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

doc. dr. Darko Golec

Delovno mesto

visokošolski učitelj

E-mail

darko.golec@net.doba.si

Nosilec dodiplomskih predmetov na DOBA Fakulteti: Digitalni menedžment in tehnologija

Izvajalec magistrskih predmetov na DOBA Fakulteti: Upravljanje podjetij z informacijskimi tehnologijami, Upravljanje odnosov s strankami (CRM) in poslovna inteligenca (BI)

Darko Golec je zaposlen kot vodja službe za informatiko v večji organizaciji. V preteklosti je bil več let zaposlen v korporaciji IBM. Njegove odgovornosti so bile inicializacija in načrtovanje, izvedba in kontrola IT projektov predvsem na področju bančništva, kjer je sodeloval kot vodja IT projektov bodisi pri slovenskih bodisi pri tujih naročnikih. Pomemben del kariere je preživel v tujini – na Švedskem, v Nemčiji in Belgiji. Izkušnje ima iz uvajanja IT rešitev na področju prodaje, logistike, farmacije in na drugih področjih. Projekti so bili usmerjeni v razvoj programske opreme ali pa na podporo in vzdrževanje le-te. Nekateri od uspešno dokončanih projektov so bili iz podatkovne analitike, sistemske integracije in razvoja spletnih strani. Pri delu je med drugim odgovoren za planiranje in izvedbo projektnih aktivnosti, motivacijo in vodenje projektne ekipe, kontrolo izvedbe – obsega, časovnic in stroškov, doseganje ciljev – mejnikov projekta, upravljanje tveganj ter komunikacijo z deležniki projekta.

Dejavnost dopolnjuje s predavanjem na izobraževalnih ustanovah, kjer predava predmete s področja informacijskih tehnologij in menedžmenta. Pridobljena znanja in izkušnje deli s študenti dodiplomskega in podiplomskega študija. V zadnjem obdobju sodeluje kot mentor pri magistrskih nalogah. Je nosilec dodiplomskih predmetov Digitalni menedžment in tehnologija, Podatkovne zbirke in IT podpora menedžmentu ter nosilec magistrskih predmetov Upravljanje podjetij z informacijskimi tehnologijami in Upravljanje odnosov s strankami in poslovna inteligenca.

V prostem času rad potuje, igra odbojko in košarko z otroci ali pa igra v godbi na pihala.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli