Učitelji magistrskih programov

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

doc. dr. Darko Števančec

Delovno mesto

visokošolski učitelj

E-mail

darko.stevancec@net.doba.si

Nosilec predmetov: Osebni menedžment, Poslovno komuniciranje, Javno nastopanje in retorika, Veščine pisnega in ustnega komuniciranja, Uvod v psihologijo, Diferencialna psihologija

Dr. Darko Števančec je diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je tudi doktoriral in pridobil naziv doktor psiholoških znanosti. Med letoma 1991 in 1999 je vodil eno izmed prvih zasebnih raziskovalnih podjetij v Sloveniji. Davean, d. o. o., podjetje za razvoj, se je ukvarjal z raziskovanjem, svetovanjem in izobraževanjem na področjih marketinga, vodenja in psihosocialne klime organizacij. Najpomembnejša referenca podjetja je strateško svetovanje pri razvoju televizijske postaje Kanal A. Njegovo znanstvenoraziskovalno delo v tem obdobju zajema več strokovnih člankov in prispevkov na mednarodnih psiholoških kongresih. Od leta 2001 se posveča predvsem pedagoškemu in raziskovalnemu delu v visokošolskih organizacijah.

Dr. Števančec je tudi naj učitelj leta 2018 po izboru študentov DOBA Fakultete.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli