Učitelji magistrskih programov

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

izr. prof. dr. Daša Grajfoner

Delovno mesto

visokošolska učiteljica

E-mail

dasa.grajfoner@net.doba.si

Predmeti na dodiplomskem študiju: Kompetence psihologa

Predmeti na magistrskem študiju: Psihologija vodenja, Upravljanje konfliktov, mediacija in coaching

Dr. Daša Grajfoner ima doktorat iz psihologije (Univerza v Edinburgu) in je registrirana coaching psihologinja (BPS), registrirana psihologinja, registrirana znanstvenica, sodelavka pri Britanskem psihološkem društvu, akreditirana coaching psihologinja (ISPC) in nekdanja predsednica Posebne skupine za coaching psihologijo. Daša deluje kot coaching psihologinja že od leta 2007 in je navdušena nad vzpostavljanjem močnih povezav med raziskavami iz coaching psihologije, prakso in poučevanjem.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli