Učitelji magistrskih programov

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

doc. dr. Draško Veselinovič

Delovno mesto

visokošolski učitelj

E-mail

drasko.veselinovic@net.doba.si

Nosilec predmeta: Mednarodne poslovne finance, Financiranje neprofitnih organizacij

Dr. Draško Veselinovič, roj. 26. 02. 1959 v Ljubljani, je od leta 2015 predsednik Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja (Slovenian Business and Research Association = SBRA) v Bruslju; pred tem je bil od 1. avgusta 2012 predsednik uprave Gea College. Prav tako je predaval na številnih fakultetah po Evropi. Od leta 2009 do 2012 je bil glavni izvršni direktor KD Group d.d., Ljubljana in še prej zelo kratek čas predsednik uprave Nove ljubljanske banke (NLB). Od leta 2005 do 2009 je vodil Deželno banko Slovenije s 400 zaposlenimi. Od 1989 do 2004 se je ukvarjal s problematiko finančnih trgov. Bil je tudi vodja projekta ustanovitve borze vrednostnih papirjev v Sloveniji (1989) še v času Jugoslavije ter potem v osamosvojeni Sloveniji ter njen dolgoletni generalni direktor (do 2004). V svojem mandatu na Ljubljanski borzi je definiral slovenski finančni trg in njegove standarde uskladil s svetovnimi ter s tem Ljubljansko borzo in Slovenijo pripeljal v polnopravno članstvo svetovnega (WFE) in evropskega (FESE) združenja borz. Bil je tudi zelo aktiven član več delovnih teles obeh mednarodnih (WFE, FESE) borznih združenj. Od 1982 do 1989 je delal v Ljubljanski banki Združeni banki najprej kot pripravnik, potem pa kot vodja devizne pozicije sistema LB, deviznega trgovanja ter svetovalec vodstvu mednarodnega poslovanja. Pred tem eno leto kot analitik za Bližnji vzhod in OPEC v Centru za proučevanje sodelovanja z deželami v razvoju.

Svoje znanje s področja bančništva in financ je izpopolnjeval tudi v tujini, kjer je dokončal številne različne specialistične študije: Kreissparkasse v Kölnu in na Lloyds Bank Plc. v Londonu s področja mednarodnih financ in bančništva; St. Petersburg University v St. Petersburgu (ekonometrija in makroekonomija), na Svetovni banki v Washingtonu ter na Cleveland State University (trženje, prijektno financiranje), tri leta kasneje pa še 'USA Government programme' s področja finančnih trgov in finančnih institucij. Na British Council specialističnem izobraževanju za evropske 'obetajoče vodilne' si je v Londonu, Bruslju in Madridu pridobil znanja s področja delovanja Evropske unije. Leta 2003 mu je Slovenski inštitut za revizijo med 19 izbranimi podelil naziv »preizkušeni finančnik«. Od leta 2003 do 2009 je bil redni mesečni zunanji sodelavec londonskega Economista (EIU).

V devetdesetih letih je bil svetovalec vlad Makedonije, BiH, Republike Srpske, Črne gore in Srbije za razvoj finančnih sektorjev in privatizacije v okviru Pakta stabilnosti ter svetovalec vlade in centralne banke Albanije za razvoj finančnega sektorja in privatizacije v okviru UK Know How Fund. Sodeloval je pri pripravah različnih zakonov s področja financ v Sloveniji in tujini. Izdal je 6 knjig s področja financ; ima prek 500 bibliografskih točk znanstvenih in strokovnih tekstov (COBISS, SICRIS). Tekoče govori 4 tuje jezike, angleščino, nemščino ter srbščino in hrvaščino – pasivno francoščino. V prostem času se poleg aforizmov, ki jih izdaja v obliki knjig (3 izdane kjnige), ljubiteljsko ukvarja s športom, šahom in glasbo.

Predsedoval je številnim združenjem, nadzornim svetom ali bil njihov član. Aktivno je sodeloval in je bil član izvršilnega odbora Evropskega združenja vzajemnih bank (EACB) ter SMC odbora pri Evropskem združenju bank oz. EPC (Bruselj) kot predstavnik vseh novih članic EU. Bil je ustanovitelj in predsednik združenja in časopisa Delničar, član UO Gospodarske zbornice Slovenije, Slovenske izvozne družbe, Sorosevega sveta Open Society Institute Slovenia ter več delovnih telesih svetovnega (WFE, Pariz) in evropskega (FESE, Bruselj) združenja borz. Med slovenskimi imenovanji velja omeniti predsedovanje NS Radeče papir, NS Združenja bank Slovenije ter odboru za revizijo v okviru članstva v NS Krke ter odboru za izdajo odškodninske obveznice znotraj članstva v UO Slovenskega odškodninskega sklada.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli