Učitelji magistrskih programov

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

doc. dr. Eva Turk

Delovno mesto

visokošolska učiteljica

E-mail

eva.turk@net.doba.si

Nosilka magistrskih predmetov: Psihologija dela in menedžment zdravja

Dr. Eva Turk je zaposlena kot raziskovalka na Medicinski fakulteti Univerze v Oslu, kjer je vključena v različne evropske projekte. Ima več kot 15 let izkušenj na področju raziskav zdravstvenih sistemov, in poleg Univerze v Oslu, je tudi izredna profesorica Univerzi Jugovzhodne Norveške, kjer se ukvarja s prerazporeditvijo nalog, digitalnim zdravjem, etiko v umetni inteligenci in digitalno zdravstveno pismenostjo. 
Preden je stopila v akadamske vode na Norveškem, je delala v raziskovalnem oddelku podjetja DNV GL, kjer se je ukvarjala predvsem z raziskavami na področju na bolnika osredotočene oskrbe in upravljanja s tveganji v zdravstvu. 

Pred odhodom na Norveško, je bila zaposlena na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v Ljubljani, kjer je bila odgovorna za razvoj vrednotenja zdravstvenih tehnologij (HTA) v Sloveniji. Sodelovala je v številnih evropskih raziskovalnih projektih, med drugim v Joint Action EUNetHTA, kjer je bila vodja projekta za Slovenijo. Eva je sodelovala v več nacionalnih in mednarodnih projektih za vrednotenje zdravstvenih tehnologij, čezmejno mobilnost pacientov, in dolgotrajno oskrbo. Poleg tega je delovala kot neodvisna nacionalna strokovnjakinja za ocenjevanje socialno-ekonomskega vpliv socialnih reform, v imenu Evropske komisije.
Na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru  predava na predmentu Javno zdravje in pri Norveškem Rdečem križu je delegat za javno zdravje v Enota za ukrepanje ob izrednih dogodkih (Sirija, 2019).

Eva deluje kot članica upravnega odbora Polytekniske Forening-Helse, Women in Global Health Norveška in je bila do letos članica strokovnega sveta Slovenskega HealthDay.si. Prav tako je bila do leta 2020 članica upravnega odbora European Health Management Association (EHMA). 

Prepričana je, da so prenos znanja, krepitev zmogljivosti, motivacija in opolnomočenje skozi izobraževanje temelj za izboljšanje družbe, zato je ustanovila fundacijo SanAstra, namenjeno izboljšanju digitalne zdravstvene pismenosti.

Eva je soavtor več znanstvenih člankov, poglavij in gost v podcastih in informativnih oddajah. 

Po rodu je iz Slovenije, vendar je študirala, živela in delala v Avstriji, na Japonskem, Finskem, v Španiji, Argentini, Siriji in na Norveškem.

Izobrazba : Magistra ekonomije (2003- Wirtschaftsuniversitaet Wien, Avstrija),  Specializacija- Krankenhausmanagement (2005), MBA Healthcare management (2007). PhD (2013), University of Oulu, Medical Faculty, Institute for Health Sciences, Finska

Poleg strokovnega znanja na področju zdravstva je Eva navdušena nad trajnostnim razvojem in cilji trajnostnega razvoja in je do nedavnega vodila mrežo Professional Womens' network Norway, kjer se zavzemajo za enakovrednost spolov. 

Več informacij: www.linkedin.com/in/evaturk/

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli