Učitelji magistrskih programov

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

doc. dr. Jasna Murgel

Delovno mesto

visokošolska učiteljica

E-mail

jasna.murgel@net.doba.si

Nosilka dodiplomskega predmeta: Gospodarsko pravo EU

Nosilka magistrskega predmeta: Mednarodno gospodarsko pravo

Dr. Jasna Murgel je okrožna sodnica svétnica na Okrožnem sodišču v Mariboru in predsednica tega sodišča.  Je docentka za mednarodno pravo na Doba Fakulteti. Njeno znanstveno in strokovno delo je posvečeno različnim področjem, ki so predmet sodnega postopka (izvršbi, postopkom zaradi insolventnosti in družinskim postopkom) ter mednarodnemu javnemu pravu, zlasti varstvu človekovih pravic in pravic manjšin ter prepovedi diskriminacije.

Predmet Mednarodno gospodarsko pravo je namenjen spoznavanju pravne ureditve gospodarskih subjektov, ki poslujejo na ozemlju različnih držav, in vnaprejšnjemu predvidevanju morebitnih situacij, ki se lahko zgodijo med subjekti iz različnih držav, z namenom izogniti se sporom oziroma jih rešiti čim hitreje in s čim manj stroški.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli