Učitelji magistrskih programov

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

doc. dr. Karolina Babič

Delovno mesto

visokošolska učiteljica

E-mail

karolina.babic@net.doba.si

Nosilka dodiplomskih predmetov: Socialno podjetništvo in zadružništvo

Nosilka magistrskih predmetov: Družbene inovacije in storitve za kakovost življenja

Karolina Babič je neodvisna raziskovalka in svetovalka na področju socialnih in solidarnostnih ekonomij. Je članica Združenja CAAP – Center alternativne in avtonomne produkcije v Mariboru, ki je v sklopu Urbanih brazd nastal kot eden ključnih trajnostnih učinkov Evropske prestolnice kulture Maribor 2012. Je doktorica filozofskih znanosti, v svoji disertaciji je obravnavala tematiko dela in delavca v sodobnih produkcijskih procesih. Tako teoretsko kot praktično je predana raziskovanju in razvoju alternativnih družbeno-ekonomskih praks. Njeno delo se giblje od konkretnega razvoja zadružništva, družbenega inoviranja ter socialne ekonomije nasploh do teoretskega zanimanja za razmerja med etiko, politiko in ekonomijo. Svetovala je že več kot šestdesetim različnim zadrugam, socialnim podjetjem, nevladnim organizacijam in drugim iniciativam v procesih zagona in razvoja. Prav tako je bila v zadnjih letih vključena v strateška načrtovanja in zagovorništvo kot članica večih strokovnih ekip za pripravo strateških dokumentov na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Na DOBA Fakulteti je docentka za socialno ekonomijo. Že dvajset let je aktivna v različnih družbeno-kulturnih iniciativah. Piše poljudne, strokovne in znanstvene članke, je tudi kolumnistka in aktivistka, kadar je potrebno.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli