Učitelji magistrskih programov

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

doc. dr. Kristijan Musek Lešnik

Delovno mesto

visokošolski učitelj

E-mail

kristijan.musek-lsenik@net.doba.si

Nosilec predmeta: Psihologija prodaje

Dr. Kristijan Musek Lešnik je psiholog z dvajsetletnimi izkušnjami na področju vzgoje in izobraževanja ter vodenja. V dvajsetletni karieri je predaval in raziskoval na več slovenskih fakultetah in na vseh treh največjih slovenskih univerzah.

Dr. Kristijan Musek Lešnik je avtor več kot 10 knjig in priročnikov s področja psihologije vodenja in psihologije organizacij.

Dr. Kristijan Musek Lešnik je tudi avtor več kot 50 knjig, priročnikov in delovnih zvezkov na področju vzgoje in izobraževanja ter član vodilnih strokovnih teles na tem področju v Sloveniji.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli