Učitelji magistrskih programov

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

izr. prof. dr. Leopoldina Bregar

Delovno mesto

zunanja sodelavka

E-mail

lea.bregar@net.doba.si

Področje: E-izobraževanje

Dr. Lea Bregar je doktorica ekonomskih znanosti, izredna profesorica za področje statistike in raziskovalne metodologije na Univerzi v Ljubljani, upokojena od novembra 2008. Poleg prispevkov s področja statistike je avtorica številnih člankov, razprav in študijskih gradiv o študiju na daljavo in e-izobraževanju, predstavljenih na srečanjih strokovnjakov v Sloveniji in v tujini ter objavljenih v domačih in tujih strokovnih in znanstvenih publikacijah.

Dr. Bregarjeva se s študijem na daljavo in pozneje z e-izobraževanjem ukvarja od leta 1993, ko je na Ekonomski fakulteti zasnovala program ŠND in vodila projekt njegove uvedbe v Visoki poslovni šoli. V devetdesetih letih je v Sloveniji vodila mednarodni projekt Phare za ŠND na daljavo v državah srednje in vzhodne Evrope. Med letoma 1998 in 1999 je razvila prvi visokošolski spletni učbenik v Sloveniji, ki je bil za področje ekonomske statistike tudi prvi tovrstni učbenik v Evropi. Z Andragoškim centrom republike Slovenije je sodelovala pri razvoju spletnega izobraževalnega programa E-izobraževanje za izobraževalce in kot urednica ter prva avtorica pri objavi dveh obsežnih publikacij s področja e-izobraževanja (Osnove e-izobraževanja, 2010; E-izobraževanje za digitalno družbo, 2020). Sodeluje tudi v mednarodnem online mentorskem projektu Odprto izobraževanje za boljši svet (OE4BW), ki ga vodita Univerza v Novi Gorici in Institut Jožef Stefan. 

Na DOBA Fakulteti je nosilka predmetov Trendi v Inovativnem izobraževanju in Menedžment e-izobraževanja. Oba predmeta dajeta podiplomskim študentom celosten vpogled v teoretske osnove e-izobraževanja in v aktualne trende o uporabi sodobne IKT v izobraževanju, predvsem s poslovnega in pedagoškega vidika. Navedena predmeta študente usposabljata in spodbujata, da z aktivnim študijem pridobljeno znanje in kompetence preizkusijo v praksi. Na tej ustanovi sodeluje tudi kot vodja ali članica timov pri razvojno-raziskovalnih projektih s področja tehnološko podprtega inovativnega izobraževanja. 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli