Učitelji magistrskih programov

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

doc. dr. Marko Divjak

Delovno mesto

visokošolski učitelj

E-mail

marko.divjak@doba.si

Nosilec dodiplomskih predmetov: Komuniciranje in medosebne kompetence, Psihologija osebnosti, motivacija in emocije

Nosilec magistrskih predmetov: Pozitivna psihologija, Metodologija raziskovanja, Raziskovalni praktikum

Nosilec doktorskih predmetov: Seminar za pripravo dispozicije, Seminar za pripravo disertacije

Po opravljeni diplomi iz psihologije se je zaposlil na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani kot strokovni sodelavec na mednarodnem znanstveno-raziskovalnem projektu CAST – Campaigns and Awareness-raising Strategies in Traffic Safety. Obenem je sodeloval s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki danes deluje pod okriljem Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, in sicer pri različnih projektih na temo prometne varnosti. Leta 2008 se je zaposlil v podjetju Interstat d.o.o. kot raziskovalec in se pričel profesionalno ukvarjati s tržnimi in javnomnenjskimi raziskavami. V podjetju je od februarja 2011 do avgusta 2016 opravljal vlogo direktorja. Leta 2011 je doktoriral iz prometne psihologije, z disertacijo z naslovom »Presoja učinkovitosti preventivnih akcij v prometu«. Med leti 2009 in 2014 je sodeloval z Oddelkom za psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru kot asistent pri predmetu Zaznavni procesi. Sodelovanje z Doba Fakulteto sega v leto 2010. Septembra 2016 se je redno zaposlil na Doba Fakulteti kot visokošolski učitelj in razvojno raziskovalni sodelavec. Poleg metodološko-raziskovalnih predmetov poučuje tudi predmete, povezane s komuniciranjem in veščinami prodaje. Raziskovalno se ukvarja s področjem online izobraževanja, s preučevanjem psiholoških značilnosti študentov v online učnem okolju, z razvojem in merjenjem prenosljivih kompetenc, zlasti timskega dela, komunikacije in medosebnih veščin, zanima pa ga tudi implementacija konceptov pozitivne psihologije v izobraževanju in organizacijskem kontekstu.  

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli